Областен управител и лекари недоволстват от Националната здравна карта

Областен управител и лекари недоволстват от Националната здравна карта

Областен управител и лекари недоволстват от Националната здравна картаПредложените промени в проекта на Националната здравна карта не съответстват на приетата Областна здравна карта. Това заявиха медици и губернатор, които имаха специална среща по повод Националната здравна карта, която орязва драстично леглата в пиринските здравни заведения.

Приемането й в сегашния вид ще ощети болничната дейност в региона и затова са наложителни корекции, е мнението на областния управител и медиците.

Определеният брой легла за активно лечение по видове дейности е драстично намален и крайно недостатъчен за равномерно задоволяване на потребностите от болнично лечение на населението. Лекарите подчертаха, че Благоевградска област е трета по територия и шеста по население, а Националната здравна карта я „праща“ на предпоследно място по брой легла за активно лечение. „Видно е, че съществува абсолютна липса на съответствие на определените легла за област Благоевград спрямо тези за другите области. Необходима е наложителна реформа в здравеопазването“, категорични са те.

Областният управител Бисер Михайлов отправи конкретни предложения до Министерството на здравеопазването. Настоява се за отделенията по анестезиология и интензивно лечение да се определят допълнително 5 легла, за отделенията по кардиология – допълнително 20 легла, за хирургичните отделения леглата да бъдат увеличени с още 6, за отделенията по ортопедия и травматология – още 10 легла и за отделението по лъчелечение да се определят 20 легла за медицински дейности. В специализираната извънболнична медицинска помощ се иска запазване на съществуващия брой лекари по специалностите неврохирургия – 1, съдова хирургия – 1, детска пневмология и фтизиатрия – 1, очни болести – 27 и медицинска онкология – 2. „Само така ще се гарантира равнопоставеност и достъп до здравни услуги за цялото население в област Благоевград при достатъчна по обем, своевременна и качествена медицинска помощ“, коментира губернаторът.

Източник:http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=5336185

Leave a Reply