Отлагане до 1-ви септември и на Наредбата за достъпа предлагат от БФС

Отлагане до 1-ви септември и на Наредбата за достъпа предлагат от БФС

Отлагане до 1-ви септември и на Наредбата за достъпа предлагат от БФСБългарският фармацевтичен съюз подкрепя въвеждането на генерично предписване за лекарства, заплащани с публични средства. Това се казва в становище на съсловната организация във връзка с публикуваната за обществено обсъждане Наредба за достъпа до медицинска помощ.

„В своето становище относно Националната здравна стратегия, БФС вече посочи, че магистър-фармацевтите следва да имат гарантирано право да извършват генерично заместване в рамките на определената от изпълнителя на медицинска помощ терапия при съобразяване с възможностите на пациентите, като предписването на лекарствените продукти да бъде по международно непатентно наименование (INN) на активното вещество. Така ще се намали тенденцията по нарастване на публичните разходи за амбулаторно лечение при навлизане на нови продукти и напрежението сред пациентите“, смятат от БФС.

От там отбелязват, че страната ни е една от четирите държави членки на ЕС, които не дават реална възможност за генерично заместване от магистър-фармацевтите на предписани по търговско наименование лекарствени продукти, заплащани с публични средства. „Тази възможност е налице към настоящия момент, но тя е само пожелателна и не се използва от нито един изпълнител на медицинска помощ по данни на НЗОК“, посочват фармацевтите.

Становището им обаче е, че по-добрият вариант е да се въведе задължително генерично заместване не за 100% платените от касата лекарства, а за тези, които се покриват частично, за да има възможност пациентът да избере колко ще доплаща. Те отбелязват още, че ако тази стъпка се предприеме, тя би обезсмислила ценовия коридор, който предстои да влезе в сила от 1-ви септември. (Става въпрос за доплащане на лекарство от пациента в рамките на максимум 60%, б.р.)

От БФС посочват още, че за част от лекарствата – най-вече напълно покритите от касата – генерично предписване или не е целесъобразно, или пък не е възможно. „Продукти като биотехнологичните, биоподобните и биологични лекарствени продукти и такива с тесен терапевтичен индекс следва да НЕ подлежат на предписване по международно непатентно наименование. Изискванията за проследяемост на лечението е особено важна при биологичните молекули и трябва да се извършва по време на предписването, отпускането, мониторирането и отчитането на резултатите от лечението“, казват фармацевтите.

Гилдията има и алтернативно предложение: магистър-фармацевтът и пациентът да имат гарантирано от закона право да инициират генерично заместване на предписани по търговско наименование лекарства. „Органът, който следва да определя кои продукти са включени в режима на генерично заместване, е Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти. Съветът следва да допълни Позитивния лекарствен списък с допълнителна колона с информация за всеки продукт с изрично посочване дали подлежи на генерично заместване по международно непатентно наименование (INN)“, смятат от фармацевтичния съюз.

От там в крайна сметка предлагат промените и в тази наредба да се отложат до 1-ви септември, защото: „Необходимо е да се създаде специална работна група с включени представители на Българския фармацевтичен съюз, на сдружения на производители на лекарствени продукти и на Българския лекарски съюз. Посочената работна група трябва да подготви нов проект на наредба, който да предвижда въвеждането на прогенерична лекарствена политика чрез гарантирано право на магистър-фармацевтите за генерична субституция в съответствие с приетата през 2015 година от 43-то Народно събрание Национална здравна стратегия 2020 г.“

Източник:http://www.zdrave.net/news/novini-210/otlagane-1-septemvri-naredbata-dostapa-63533

Leave a Reply