Медицинските стандарти – в съда

Медицински стандарти

Жалби срещу нормативи на здравното министерство заливат Върховния и Конституционния съд

Броят на лекарите и медицинската апаратура в болниците не са критерии за качество, твърдят пациентски и болнични организации. Снимка БГНЕС

Броят на лекарите и медицинската апаратура в болниците не са критерии за качество, твърдят пациентски и болнични организации. Снимка БГНЕС

Почти три месеца след като се захвана с преброяването на лекари, легла и апаратура в Националната здравна карта, Върховният административен съд (ВАС) ще трябва да се произнесе и по законосъобразността на общо 14 от медицинските стандарти, по които се извършва лечение у нас. Предизвикателството за магистратите е сериозно, защото това е петата поредна жалба срещу здравни нормативи, внесена в съда, а от крайното им решение ще зависи изпълнението на не малка част от вече текущите реформи „Москов“.

Делото срещу 14-те стандарта е заведено от Центъра за защита правата в здравеопазването, организацията на личните лекари и сдружението на частните болници. Всички те са единодушни, че наредбите за въвеждането им, издадени от Министерството на здравеопазването, са приети в нарушение на действащото законодателство, не поставят критерии за качество, а изкуствено завишават изискванията за брой лекари и апаратура в болниците и всъщност са истинските виновници за „източването“ на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

„Стандартите са само част от сбърканата здравна система, но проблемът е, че се използват главно за облагодетелстване на едни и закриване на други лечебни заведения. Достатъчни са само три стандарта, но да са за качество, а не за количество“, сподели временният председател на Националното сдружение на частните болници д-р Николай Болтаджиев.

Истинският проблем всъщност е, че изпълнението на медицинските стандарти определя нивата на компетентност на отделните болници. Според експертите в бранша това изкуствено „разделя лечебните заведения на такива, които могат и на такива, които не могат да лекуват“ с тайната цел да се ограничи броя на договорните партньори на здравната каса. За да отговорят на изискванията и да не загубят финансирането си обаче, дори най-малките болници в страната са инвестирали десетки хиляди в апаратура, която не могат да поддържат. В резултат не само лечението е станало по-скъпо, но и разходите на здравните заведения по-големи.

„Единственият вариант, при който всичко това може да функционира правилно, е дерегулация и конкуренция – когато пациентът е в центъра на системата и сам избира къде и как да се лекува. Така решава коя болница да съществува и коя – не“, убеден е д-р Болтаджиев.

Оспорените стандарти са тези по акушерство и гинекология, педиатрия, гастроентерология, ортопедия и травматология, анестезиология и интензивно лечение, кардиология, кардиохирургия, ендокринология, неврохирургия, урология, образна диагностика и очни болести. Но жалбоподателите уточняват, че не искат пълната им отмяна, а сериозна редакция на съдържанието.

Ето всички мотиви, описани в официалното становище на Центъра за защита правата в здравеопазването:

Защо оспорваме медицинските стандарти?

На първо място, защото са приети в нарушение на действащото законодателство, както самите наредби, така и последвалите изменения. В нито един от оспорените актове не е посочена целта на неговото приемане, причините за издаването на наредбата, не са посочени какви са очакваните резултати, не е направен финансов анализ, не е направена оценка на съответствието с правото на Европейския съюз, не е направена оценка на въздействието върху стопанската дейност.

На второ място, защото това не са стандарти за качество. Те описват единствено структури и въвеждат количествени изисквания. Стандартите за качество трябва да съдържат описание на процесите, как се стига до резултатите, какви са изключенията и какви са коиргиращите действия.

На трето място – повечето от медицинските стандарти са приети през 2010 година. Шест години по-късно е видно за всички, че няма нито един качествен показател, който да се е подобрил в резултат на приемането на тези стандарти.

На четвърто място. Скритата цел на медицинските стандарти беше да закрият общинските болници и ако това не може да бъде постигнато да пренасочват изкуствено финансов ресурс към големите предимно държавни болници. Тази цел е постигната, но от това здравеопазването ни не стана по-добро.

На пето място. Чрез необосновано завишените изисквания за брой лекари и структури към лечебните заведения, стандартите са основната причина за повишените разходи на НЗОК за болнична медицинска помощ от една страна и от друга за ръста на доплащане от страна на пациентите.

Защо сега? Ние вече оспорихме два стандарта – този по обща хирургия и този по ревматология. И двата бяха отменени от ВАС. Предупредихме министър Москов, че е необходима спешна промяна в логиката и философията на стандартите. Неговата реакция бе да публикува отново стандарта по обща хирургия в същия му вид.
Подобно поведение на беззаконие няма да бъде толерирано повече. Медицинските стандарти в този им вид са единствено инструмент за административен терор над лекарите и лечебните заведения, в резултат на което страдат най-вече пациентите. 

Нормативи, оспорени пред ВАС*:

Методика за изработване на областна здравна карта

Наредба за проучване на удовлетвореността на пациентите от медицинските дейности, закупувани от НЗОК

Наредба за профилактичните прегледи и диспансеризацията

Наредба за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК

Всяка една от общо 14 наредби за споменатите по-горе медицински стандарти

 

Нормативи, оспорени пред Конституционния съд:

Закон за лечебните заведения в частта му, касаеща въвеждането на Национална здравна карта

Закон за здравното осигуряване и по-конкретно разделянето на медицинските дейности в основен и допълнителен пакет.

––

* С едно от последните си решения върховните магистрати отмениха Наредбата за медицинския стандарт по ревматология. Преди това същият съд отмени и Наредбата за медицинския стандарт по хирургия.

Източник:http://clubz.bg/34973-medicinskite_standarti___v_syda

Leave a Reply