четвъртък, декември 7, 2023
HomeНовиниУМБАЛ „Aлександровска“ получи сертификат ISO 9001:2008 за качество на медицинските услуги

УМБАЛ „Aлександровска“ получи сертификат ISO 9001:2008 за качество на медицинските услуги

УМБАЛ „Aлександровска“ получи сертификат ISO 9001:2008 за качество на медицинските услугиУправлението и организацията на работа в УМБАЛ „Александровска“ ЕАД вече покриват международните изисквания за качество.

Свидетелство за постигнатите най-високи стандарти в здравното заведение е полученият днес сертификат ISO 9001:2008, който гарантира, че медицинските услуги, предоставяни в болницата отговарят на добрите медицински практики и на националните стандрати за диагностика, лечение и рехабилитация.

Стандартът е гаранция и за високото качество на оборудването, с което разполага лечебното заведение. Присъденият сертификат е за цялостната дейност на медицинските и спомагателни структури на Александровска болница и на базовите й възможности за обучение на студенти и специализанти.

Сертификатът бе официално връчен на директора на лечебното заведение доц. Ангелов от зам. -министъра на здравеопазването д-р Бойко Пенков, който информира, че МЗ ще включи сертификатите за стандарт в своята наредба, като преференции и допълнителни точки, които ще се дават на болниците при сключване на договори с тях.

„Най-голямата университетска болница с този сертификат доказва, че наистина може да управлява качество, което повишава доверието към нея от страна на институции, партньори, пациенти и пр.”, подчерта зам. -министърът.

Доц. Ангелов благодари на административния екип за усилията и огромния обем свършена работа и спомена, че в близко бъдеще предстои  сертифициране на болницата и по други стандарти за управление на качеството.

Тъй като ISO 9001:2008 удостоверява качеството, съгласно европейските директиви и специфичните правила и норми, сертифицираните дейности се проверяват постоянно и ежегодно се извършва актуализация. По същество това са набор от правила, чието спазване гарантира постоянство на извършваните дейности – не само в медицинската сфера, но и в цялостното управление на дейностите.

Одитът на системата е извършен от глобалната компания Intertek Moody, една от трите най-големи сертифициращи компании в света. В знак на благодарност за оказаното към нея доверие, представител на компанията подари статуетка на ръководството на болницата „УМБАЛ „Александровска” – здрав дух в сигурност и качество”.

Източник:

RELATED ARTICLES

Leave a Reply

Most Popular