Сдружението на частните болници против подписване на НРД

Сдружението на частните болници против подписване на НРД

Сдружението на частните болници против подписване на НРДСрещу подписването на Национален рамков договор 2016 се обявиха от Националното сдружение на частните болници. „С новия НРД ни принуждават да се съгласим с условия и изисквания, които са по-неблагоприятни от досега съществуващите, а някои от тях са напълно неприемливи“, отбелязват от сдружението в писмо до Управителния съвет и регионалните колегии на съсловната организация.

От там посочват, че в проекта на НРД е предвидена текуща промяна на цените на медицинските дейности, като подчертават, че промяната на цените ще води автоматично до промяна на сключените с лечебните заведения индивидуални договори.

„По този начин цялата отговорност и всички последици се стоварват на гърба на лечебните заведения, независимо от това, че недостигът на средства по определено бюджетно перо може да е резултат на лошо планиране или други, независещи от лекарите и пациентите причини. Намаляването на цените неизбежно се отразява не само на приходите на лечебните заведения, но и на заплатите на лекарите и друг медицински персонал“, отбелязват от сдружението.

В писмото се посочва още, че в проекта за НРД 2016 е залегнал текст, според който лечебните заведения за болнична помощ ще получават както и до сега годишни лимити за дейността си, разделена по месеци. В индивидуалните договори ще бъдат разписани броят на леглата и лимита за всяка медицинска дейност.

„Ако болницата не изпълни месечния си лимит, тя няма да може да ползва спестените средства през следващия период. Допуска се надвишаване на лимита до 10%, ако се докаже, че те са от пациенти, приети по спешност, но сумата се приспада от следващия месец. Извън тази хипотеза, ако болницата надвиши месечния си лимит, надлимитната дейност няма да бъде заплащана“, посочват от НСЧБ.

Сдружението се спира и на факта, че друг текст от проекта въвежда понятието седмичен лимит.

„РЗОК вече ще следи изпълнението на лимита по седмици. Ако болница надхвърли седмичния си лимит, РЗОК ще извършва проверка на лечебното заведение, а то ще бъде задължено да формира листи на чакащи, независимо дали болните са с диагнози от основния или от допълнителния пакет“, изтъкват от там.

В писмото се обръща внимание и на извеждането на дейности в извънболничната помощ, които обаче според сдружението всъщност са само промяна на наименованието, а не реално извеждане на дейности. От там посочват, че това е мотив единствено за драстично намаляване на цените и обемите им, до степен те да не се изпълняват по договор с НЗОК.

В писмото се споменават и редица текстове от проектодоговора, които са свързани или с още не влезли в сила нормативни актове, или пък с такива, които са дадени на съд.

С всички тези мотиви от Националното сдружение на частните болници призовават НРД 2016 да не се подписва.

Източник:http://www.zdrave.net/news/novini-210/sdruzhenieto-chastnite-bolnitsi-podpisvane-63475

Leave a Reply