Касата утвърди нови изисквания за лечението на няколко заболявания

Касата утвърди нови изисквания за лечението на няколко заболявания

Касата утвърди нови изисквания за лечението на няколко заболяванияНационалната здравноосигурителна каса (НЗОК) утвърди нови изисквания в извънболничната помощ за инсулиново лечение на захарен диабет тип 1, лечение на захарен диабет тип 2 и лечение с медикамента „Метотрексат“, съобщават от осигурителната институция.

Новите изисквания са направени във връзка с актуализацията на Приложение 1 на Позитивния лекарствен списък, съдържащ медикаменти за домашно лечение, които НЗОК заплаща. В списъка вече са включени новите лекарствени продукти с Международни непатентни наименования /INN/ Insulin degludec – за захарен диабет тип 1 и тип 2 и Empagliflozin-SGLT2 инхибитори за захарен диабет тип 2, както и промяна във възрастовите ограничения на Insulin detemir.

Според новите изисквания отпада необходимостта от прилагане на копие от рецептурната книжка на здравноосигуреното лице към документите, с които се предписва терапията, поради възможността за обективизиране на информацията за проведена предхождаща терапия от информационната система на НЗОК.

Освен това в ПЛС вече е включен медикаментът Метотрексат за парентерално приложение при лечение на пациенти с псориазис, серопозитивен ревматоиден артрит и юношески (ювенилен) артрит.

В изготвянето на новите изисквания са участвали консултантите на НЗОК по ендокринология и болести на обмяната, както и експерти от институцията по кожни и венерически болести, ревматология и детска ревматология, информират още от НЗОК.

Новите изисквания са в сила от 1 февруари 2016 г. Те са публикувани на сайта на НЗОК www.nhif.bg, линк „Лекарства“, подлинк „За договорните партньори“ – „Изпълнители на медицинска/дентална помощ“.

Източник:http://www.zdrave.net/news/novini-210/kasata-utvardi-novi-iziskvania-lechenieto-nyakolko-63441

Leave a Reply