Касата утвърди нови изисквания за лечението на няколко заболявания | Пациентски вестник
Информационно издание на Фондация "Теодора Захариева" - не само за пациентите, а и за тези,които искат да знаят |сряда, май 31, 2023
Вие сте тук: Home » Новини » Касата утвърди нови изисквания за лечението на няколко заболявания
  • Последвайте ни:!

Касата утвърди нови изисквания за лечението на няколко заболявания 

Касата утвърди нови изисквания за лечението на няколко заболяванияНационалната здравноосигурителна каса (НЗОК) утвърди нови изисквания в извънболничната помощ за инсулиново лечение на захарен диабет тип 1, лечение на захарен диабет тип 2 и лечение с медикамента „Метотрексат“, съобщават от осигурителната институция.

Новите изисквания са направени във връзка с актуализацията на Приложение 1 на Позитивния лекарствен списък, съдържащ медикаменти за домашно лечение, които НЗОК заплаща. В списъка вече са включени новите лекарствени продукти с Международни непатентни наименования /INN/ Insulin degludec – за захарен диабет тип 1 и тип 2 и Empagliflozin-SGLT2 инхибитори за захарен диабет тип 2, както и промяна във възрастовите ограничения на Insulin detemir.

Според новите изисквания отпада необходимостта от прилагане на копие от рецептурната книжка на здравноосигуреното лице към документите, с които се предписва терапията, поради възможността за обективизиране на информацията за проведена предхождаща терапия от информационната система на НЗОК.

Освен това в ПЛС вече е включен медикаментът Метотрексат за парентерално приложение при лечение на пациенти с псориазис, серопозитивен ревматоиден артрит и юношески (ювенилен) артрит.

В изготвянето на новите изисквания са участвали консултантите на НЗОК по ендокринология и болести на обмяната, както и експерти от институцията по кожни и венерически болести, ревматология и детска ревматология, информират още от НЗОК.

Новите изисквания са в сила от 1 февруари 2016 г. Те са публикувани на сайта на НЗОК www.nhif.bg, линк „Лекарства“, подлинк „За договорните партньори“ – „Изпълнители на медицинска/дентална помощ“.

Източник:http://www.zdrave.net/news/novini-210/kasata-utvardi-novi-iziskvania-lechenieto-nyakolko-63441

Добавете коментар