петък, декември 1, 2023
HomeИнтервюта и мненияБЛС: Има риск за сключването на НРД 2016 г.

БЛС: Има риск за сключването на НРД 2016 г.

БЛС: Има риск за сключването на НРД 2016 г. Лекарският съюз не може да бъде страна при въвеждането на електронния идентификатор

Има рискове за сключване на Националния рамков договор за 2016 г. Това се казва в писмо на ръководството на БЛС до министъра на здравеопазването д-р Петър Москов, публикувано на интернет страницата на лекарския съюз. Според съсловната организация проблемите са свързани най-вече с приемането на два ключови нормативни акта – наредбата за пакета на дейностите, заплащан от НЗОК, а също така националната здравна карта и свързаните с нея критерии за сключване на договори с касата.

В писмото на БЛС се отбелязва, че в наредбата за пакетите има няколко рискови фактора, при които се откриват противоречия с НРД. Един от тях е свързан с обособяването на амбулаторни процедури. Според лекарския съюз при тях има неясно съдържание. За пример е дадено амбулаторното наблюдение на пациенти, получаващи скъпоструващи лекарства. Лекарите посочват, че такива медикаменти се отпускат от НЗОК за различни заболявания, изискващи различни схеми на лечение. Невъзможно е с една процедура да се обхванат всички различния, отчитат от съсловната организация.

Проблем е посочен и при обединяването на две клинични пътеки в една, както и обединяването на пътеки с различна степен на сложност и обем на включените в тях процедури. От БЛС отбелязват, че степента на сложност на изпълняваните процедури определя цените на тези пътеки, ето защо при едно обединение е невъзможно определянето на справедлива цена.

По отношение на рисковете, свързани с националната здравна карта и наредбата за критериите, по които НЗОК ще избира с кое лечебно заведение да сключи договор, съсловната организация отбелязва, че двата документа още не са приети. Според лекарите е недопустимо БЛС и НЗОК да предвиждат в рамковия договор текстове, свързани с неприети нормативни актове.

От лекарския съюз също така виждат проблем и в сключването на договори от страна на лечебните заведения за осигуряване на комплексност. Според БЛС липсва тотална яснота как ще е осигурява въпросната комплексност. Не е ясно дали болниците ще трябва да получават нови разрешителни за разширяване на дейността или ще правят консорциуми с други лечебни заведения. И в двата случая е необходимо технологично време, което НРД не дава, посочват лекарите.

БЛС също така отбелязва, че не може да бъде страна по въвеждането на контрол въз основата на биометрични характеристики през текстове в НРД.

Източник:http://www.zdrave.net/news/novini-210/bls-ima-risk-sklyuchvaneto-nrd-2016-63371

RELATED ARTICLES

Leave a Reply

Most Popular