У нас организират първа хайфу-конференция

У нас организират първа хайфу-конференция

У нас организират първа хайфу-конференцияПърва по рода си международна конференция на тема „Хайфу-терапия: клинична практика и бъдещи перспективи“ ще се проведе в Телекомуникационния ендоскопски център в Плевен на 22 април. Екипът на хайфу-центъра в болница „Света Марина“ ще представи натрупания 3-годишен опит в прилагане на този неинвазивен метод при лечението на над 350 случая на доброкачествени и злокачествени солидни тумори.
Ще бъде изнесен доклад за резултатите от двустранния научен проект, който е част от споразумение между Китайската народна република и България за научноизследователска дейност и развитие. Той е с наименование „Изследване на възможностите на хайфу-технологиите (високофокусиран ултразвук) за лечение на миоми при български и китайски пациенти като неинвазивен алтернативен метод на конвенционалната хирургия“. Медицинския университет в Плевен съвместно с МБАЛ „Света Марина“ са организатори и домакини, официален език на форума е английски. Участие ще вземат много чуждестранни лектори, увериха от пресцентъра.

Ултразвуковата аблация е революционен, радикално нов подход при третирането на новообразувания в човешкото тяло (тумори) – както доброкачествени, така и злокачествени.Методът намира изключително широко приложение и популярност във водещите световни клинични центрове през последните години.HIFU (хайфу) е акроним, означаващ в превод от английски език „високоинтензивен фокусиран ултразвук“ (High Intensity Focused Ultrasound).
Това е напълно неинвазивна медицинска терапия, при която чрез насочен ултразвуков сигнал и при уникална прецизност се постига аблация (стопяване) на новообразуванието. Терапията е органосъхраняваща, без конвенционална хирургична интервенция – без разрези, без кръвозагуба, с минимален риск от инфекции и липса на оперативен стрес.

Копирано от standartnews.com

Leave a Reply