Проф. д-р Елена Пиперкова: За да имаме модерна нуклеарна медицина трябва да имаме хибридни скенери, изотопи и специалисти

Проф. д-р Елена Пиперкова: За да имаме модерна нуклеарна медицина трябва да имаме хибридни скенери, изотопи и специалисти

Проф. д-р Елена Пиперкова: За да имаме модерна нуклеарна медицина трябва да имаме хибридни скенери, изотопи и специалистиПо повод Световният ден за борба с рака, който отбелязваме на 4 февруари, помолихме за коментар в „Нашият ден“ проф. д-р Елена Пиперкова – един от най-изявените български специалисти в областта на нуклеарната медицина, ръководител на клиниката по нуклеарна медицина в Националната онкологична болница в София. В момента проф. Пиперкова участва в международен проект за откриване на нови радиофармацевтици, (т. нар. изотопи), които ще послужат за подобряването на диагностиката и лечението на онкологичните заболявания. Попитахме проф. Пиперкова доколко в страната ни се използват най-новите достижения в областта на науката за превенция и борба с рака.
България има традиции в областта на модерната онкология и в момента разполага с достатъчно количество изотопи, въпреки, че са необходими и повече. До средата на 2017 година се планира да започнем и собствено производство в Ядрения институт на БАН. За да имаме модерна нуклеарна медицина трябва да имаме хибридни скенери, изотопи и специалисти – това е много важно, тъй като изотопите са лекарствени вещества, които се използват, за да се види ракът, да се диагностицира, да се проследи ефекта от лечението и да се лекува болката. Това е предметът на нуклеарната медицина, новите изотопи непрекъснато се откриват.

Източник:http://bnr.bg/post/100655722/prof-d-r-elena-piperkova-za-da-imame-moderna-nuklearna-medicina-trabva-da-imame-hibridni-skeneri-izotopi-i-specialisti

Leave a Reply