петък, декември 1, 2023
HomeНовини11 000 трябва да е броят на лекарите в извънболничната помощ

11 000 трябва да е броят на лекарите в извънболничната помощ

11 000 трябва да е броят на лекарите в извънболничната помощНеобходими са ни 4856 джипита, 9119 стоматолози и 10 805 сестри в извънболничната помощ

Общо 11 000 лекари са необходими в извънболничната помощ, за да може тя да функционира нормално. Това става ясно от проекта на национална здравна карта, публикуван на интернет страницата на Министерството на здравеопазването.

Според доклада на ведомството приложените параметри за средна осигуреност за страната от 1 лекар на 1500 души население показват необходимост от най-малко 4856 общопрактикуващи лекари, което надвишава настоящия брой на работещите в страната лекари.

За определяне на потребностите от лекари по дентална медицина е приет параметър за осигуреност 1 лекар по дентална медицина на 1000 души население, което формира общ брой 9119 лекари по дентална медицина.

С най-голям дял в планираната осигуреност са медицинските сестри, като при тях е заложен параметър за осигуреност от 150 на 100 000 души население при настояща осигуреност средно между 50 и 70 на 100 000 в различните области на страната. Необходимият брой медицински сестри в извънболничната помощ е 10 805.

Общият брой на определените в Националната здравна карта болнични легла за активно лечение е 35 302, формиращ осигуреност от 4,9 на 100 000 души. В доклада се посочва, че средният коефициент за Европа е 4 на 100 000.

„Сравнителният анализ на определените потребности от болнични легла на наличния капацитет на болничната мрежа в отделните области и региони на страната показват значителни отклонения, особено по отношение на определени видове медицински дейности. Общо за страната се установява известен недостиг на педиатрични легла, относително оптимална осигуреност с интензивни и акушеро-гинекологични легла и излишък на терапевтични и хирургични легла“, се казва в документа.

Броят на т.н. „други“ легла, включващи легла за дългосрочна грижа, физиотерапия и рехабилитация и психиатрични легла, определен като потребност в Националната здравна карта е 16 244, в това число 6230 легла за дългосрочни грижи, продължително лечение, палиативни грижи и др. Според доклада този цифра надвишава значително наличните в момента легла за дългосрочни грижи и е насочен към осигуряване на капацитет за развитие на тези дейности. От МЗ смятат, че това може да се случи чрез преструктуриране на активни болнични легла, за покриване на нарастващите потребност от грижи в резултат на застаряване на населението. Предни дни здравният министър д-р Петър Москов, посочи, че сегашният брой на този вид легла е едва 1,8% от общия брой, а е необходимо да стане 13%.

Определените в Националната здравна карта потребности от психиатрични легла се покриват с наличните в момента в болничната психиатрична мрежа поради недостатъчно развитите на този етап интегрирани услуги в общността, които да намалят нуждите от хоспитализация на лицата с психични проблеми, отчитат още от МЗ.

В картата е залегнало и разпределение на спешната помощ в страната. Картата на спешната медицинска помощ определя потребности и от създаване на т.нар. „изнесени екипи“ към филиалите за спешна медицинска помощ, в райони с идентифицирани затруднения в достъпа на населението. В нея са предвидени 17 изнесени екипа в областите Бургас, Велико Търново, Враца, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Стара Загора и Шумен.

Източник:http://www.zdrave.net/news/novini-210/11-000-tryabva-broyat-lekarite-izvanbolnichnata-63336

RELATED ARTICLES

Leave a Reply

Most Popular