Омбудсманът Мая Манолова е внесла втора жалба, свързана с решенията на ТЕЛК-овете и Здравната каса

Омбудсманът Мая Манолова е внесла втора жалба, свързана с решенията на ТЕЛК-овете и Здравната каса

Омбудсманът Мая Манолова е внесла втора жалба, свързана с решенията на ТЕЛК-овете и Здравната касаОмбудсманът Мая Манолова е внесла в Конституционния съд втора жалба, свързана с решенията на ТЕЛК-овете и на Здравната каса. Атакуван е текст от Гражданско-процесуалния кодекс, който e пречка за достъп на гражданите до правосъдие, както и за справедлив процес, обяви в Плевен Манолова.

Много от хората се въздържат да обжалват решенията на ТЕЛК, но и на Здравната каса, защото в самия съдебен процес са натоварени с разноски, които съответната институция не е направила.

Разликата  когато в съда има гражданин и институция или монополно дружество, е че гражданинът обикновено си наема адвокат и за да му присъдят разноските за един адвокат, ако спечели делото, той трябва да представи бележка не просто, че е уговорил възнаграждение, а че то е платено. За държавната институция или за монополното  дружество това не се изисква.То просто казва „претендирам разноски за юрисконсулт
„, обясни Манолова.

Източник:http://bnr.bg/post/100654803/ombudsmanat-maa-manolova-e-vnesla-vtora-jalba-svarzana-s-resheniata-na-telk-ovete-i-zdravnata-kasa

Leave a Reply