Недостиг от близо 5 500 медицински сестри показва Националната здравна карта

Недостиг от близо 5 500 медицински сестри показва Националната здравна карта
Недостиг от близо 5 500 медицински сестри показва Националната здравна картаОбщият брой на необходимите лекари в извънболничната помощ е над 11 хиляди. Не достигат 437 специалисти за цялата страна, предимно педиатри. Най-голям недостиг обаче има в броя на медицинските сестри. В момента има между 50 и 70 медицински сестри на 100 хиляди души население в различните региони, но те трябва да се увелита до средно 150 на 100 хил. за страната, за да са достатъчни.

Това се посочва в доклада към проекта за Национална здравна карта.Тя беше публикувана в сряда вечерта на сайта на здравното ведомство и вече подлежи на обществено обсъждане.

Необходимият брой медицински сестри в извънболничната помощ според изчисленията в здравната карта е 10 805, а според статистиката в момента те са наполовина по-малко – 5 320 за цялата страна.

Дори в столицата, където има пренасищане на медицински персонал по други направления, е отчетен недостиг на близо 550 медицински сестри. Излишък има единствено във Варна, където има 113 повече медицински сестри, отколкото са сметнати за необходими.

Масово в цялата страна не достигат и други здравни специалисти като акушерки (с недостиг от над 900), фелдшери (над 800), клинични лаборанти (730), рехабилитатори (600) и рентгенолози (340).

Планираните в Националната здравна карта потребности от лекари, лекари по дентална медицина и специалисти по здравни грижи в извънболничната помощ надвишават наличните човешки ресурси по области и региони на страната и са ориентирани към осигуряване на условия за устойчиво развитие на системата за извънболнична помощ и  разширяване на обхвата на предоставяните от тях медицински услуги“, се посочва в мотивите на проекта, подписани от здравния министър Петър Москов. След двуседмичното обществено обсъждане той ще бъде внесен за гласуване от Министерския съвет.

Като се вземе предвид стандартът за Европа от 4 болнични легла за активно лечение на 100 хил. души, това прави необходими 30 900 за страната, а в момента разполагаме с 38 334, посочва още здравната карта. Като се добавят обаче и коефициенти за миграция за лечение в областните градове и като се направи преразпределение на болничните легла от най-високото (трето) ниво на компетентност в по-ниските спрямо потребностите на населението, необходимият брой достига около 35.3 хиляди и осигуреност от 4.9 на 100 хил. души.

Картата предвижва разкриването на нови 6230 легла за дългосрочна грижа (продължително лечение и палиативни грижи), както и за физиотерапия и рехабилитация и психиатрични грижи. Общият им брой след увеличението ще стане 16 244, каквато е потребността за страната, отчетена в картата.Освен персонала и болничните легла, картата отчита и нуждите за спешна помощ и високотехнологично оборудване. Според изчисленията за спешната медицинска помощ се налага създаването на общо 17 т.нар. „изнесени екипи“ към филиалите за спешна медицинска помощ, в райони с идентифицирани затруднения в достъпа на населението. Те ще са в областите Бургас, Велико Търново, Враца, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Стара Загора и Шумен.

Източник:http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2016/02/03/2698289_nedostig_ot_blizo_5_500_medicinski_sestri_pokazva/

Leave a Reply