Здравната каса ще продължи да заплаща 3 лекарства за онкологични заболявания

На 31 място сме в Европа по ефективност на здравната система

Здравната каса ще продължи да заплаща 3 лекарства за онкологични заболяванияНЗОК ще продължи да финансира три лекарства за злокачествени заболявания и едно за лечение на рядко заболяване, след като проведе  допълнително договаряне с фирмите за отстъпки, това съобщи за БНР подуправителят на Касата Иванка Кръстева.

Така ще се обезпечи лечението на пациенти с онкологични и онкохематологични заболявания, както и лечението на едно дете с рядко заболяване. Един от препаратите, предназначени за редки заболявания, заплащани досега от НЗОК,  ще се поеме занапред от Фонда за лечение на деца, допълни Кръстева.

Медикаментите бяха отпаднали от Позитивния лекарствен списък по различни причини.

Решението на Надзорния съвет е продиктувано от желанието да се осигури безпроблемно терапията на пациентите и да се избегне стресът от евентуална промяна в лечението им, каза Иванка Кръстева:

„Последните седмици се обсъждаше доста противоречива информация, свързана с лекарствата, които ще отпаднат от реимбурсиране. След като Надзорният съвет ни разреши да проведем допълнително договаряне, ние приключихме с него и фирмите се съгласиха, и предстои подписване на допълнително споразумение. Тези лекарствени продукти няма да отпаднат от реимбурсиране.“

Кръстева бе категорична, че болниците нямат право да искат пари от пациентите си запрепаратите, включени в Позитивния лекарствен списък:

„Тези лекарствени продукти са част от лечението и касата го заплаща. Болниците нямат право да търгуват с лекарствени продукти, те нямат регистрирани аптеки за свободна търговия или търговия на дребно. Болниците разполагат само с болнични аптеки, които са и или на място в лечебното заведение, или по договор с друго лечебно заведение, което има регистрирана болнична аптека.“, заяви тя.

Източник:http://medicalnews.bg/2016/01/29/%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B0-%D1%89%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B8-%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%89%D0%B0-3/

Leave a Reply