Електронният регистър ще гарантира реда на приемане на пациенти с еднакво заболяване

Електронният регистър ще гарантира реда на приемане на пациенти с еднакво заболяване

Електронният регистър ще гарантира реда на приемане на пациенти с еднакво заболяванеНационален електронен регистър ще гарантира, че пациенти, които чакат за едно и също лечение ще бъдат лекувани по реда на записването си в съответната болница и няма да бъдат изпреварвани от други чакащи. Това заяви на дискусия в парламента министърът на здравеопазването Петър Москов. 

В този национален регистър всеки пациент ще бъде записан по дата и по час със свой пореден номер за болницата, където е избрал да бъде приет за лечение, обясни д-р Москов. Така, според него, няма да има опасност пациентът да не бъде приет за лечение в рамките на законовите два месеца, когато заболяванията са включени едновременно и в допълнителния, и в основния здравен пакет.

Министърът на здравеопазването съобщи още, че вече е почти готова Националната здравна карта. Здравната каса ще следи за контрола по работата на националния регистър. С влизането в сила на Националната здравна карта ще се въведе и коефициент за плащане на различните болници, като това няма да премахне финансирането по клинични пътеки за лечението. Болници, които работят повече, ще получават и повече средства за лечение на своите пациенти. Той даде за пример болница „Пирогов“, тоест ако средният разход на една болница за един пациент е по-голям, точно заради това, че болницата работи 24 часа, е редно финансирането за тази болница да бъде по-голямо.

Източник:http://bnr.bg/post/100651290/elektronniat-registar-shte-garantira-reda-na-priemane-na-pacienti-s-ednakvo-zabolavane

Leave a Reply