Близо 40 000 нови случая на рак се очакват през 2016 г. у нас

Близо 40 000 нови случая на рак се очакват през 2016 г. у нас

Близо 40 000 нови случая на рак се очакват през 2016 г. у насЗапазва се тенденцията от последните година за ежегодно нарастване на новите случаи на раково заболяване, предвижданията на онколозите от Националния раков регистър са през тази година да бъдат открити 39 930 новозаболели срещу 36 825 през 2013 г. Тези данни представи на българо-турски научен симпозиум в столицата проф. Здравка Валерианова, ръководител на Националния раков регистър. В допълнение тя уточни, че прогнозите сочат също така  ръст на смъртните случаи поради раково заболяване, които според очакванията ще бъдат 20 129 през тази година срещу 18 117 през 2013 г. Също така почти две трети от онкологичната смъртност ще се дължи на най-разпространените ракови рокализации – бял дроб, дебело и право черво, гърда стомах и панкреас, подчерта проф. Валерианова и апелира за по-активна и целенасочена политика на превенция.

Независимо, че е факт по-ранната откриваемост през последните години, липсата на скринингови програми, на единна и целенасочена профилактична политика е основна причина за нарастването на заболеваемостта и смъртността от рак като цяло, коментира още специалистката  и цитира сравнителни данни за Европа и България. По данни от проучването Eurocare, посочи тя, 5-годишната преживяемост от рак у нас общо за двата пола е 40,2%, докато за Европа е 54,2%. За българските мъже стойността на този показател, който е основен критерий за контрол над рака, е 29,4%, докото за мъжете в Европа е чувствително по-висок – 46,0%. 51,2% от българските жени с раково заболяване достигат 5- годишна преживяемост, докато в Европа нивото е 58,0%. Ако имаме напредък, то това се дължи на високата професионална квалификация на нашите онколози, на въведените нови методики и нова съвременна апаратура, това обаче не е достатъчно, за да говорим за оптимално цялостно решение на проблема с превенцията на рака, обобщи проф. Валерианова.

В рамките на днешния научен семинар, посветен на иновациите в онкологията и хематологията, водещи турски специалисти от най-голямата верига болници в южната ни съседка MLP Care Group  изнесоха доклади за съвременните тенденции и насоки на развитие в диагностиката и лечението на туморите. Стереотаксичната радиохурургия при тумори на мозъка и на белия дроб и иновативните подходи в костномозъчната трансплантация бяха обект на презентация от страна на турските лектори, а специалисти от СБАЛО и ВМА презентираха своя опит в брахитерапията при простатен карцином, индивидуализираната терапия при пациенти с метастатичен колоректален и белодробен карцином с фокус върху проблема за резистентността към таргетно лечение и наличие на чернодробно метастазиране, както и в приложението на съвременните терапевтични схеми при рак на млечната жлеза.

В рамките на работната среща българските онколози се запознаха с концепцията „360 градуса  проследяване на болния”, която влючва непрекъснато цялостно наблюдение на пациента до пълното му възстановяване. MLP Care Group обединява 2 големи луксозни болници в Анкара и Истанбул, 25 болници, ориентирани към средния сегмент и дислоцирани в цялата страна, трансплантационен център и няколко болници, организирани по модела „VM – медицина с добавена стойност”. Веригата предвижда също така разширяване с още 7 болници през тази година. По време на форума онколозите от двете страни изразиха готовност за сътрудничество и съвместна работа.

Източник:http://www.zdrave.net/news/novini-210/blizo-40-000-novi-sluchaya-rak-ochakvat-2016-63264

Leave a Reply