Критериите, по които НЗОК ще сключва договори с болници, са готови

НЗОК
НЗОКГотови са критериите, по които Здравната каса ще сключва договори с болниците тази година. С проекта на наредба се предлага нов механизъм за планиране и осигуряване на медицинските дейности.

Чрез Националната здравна карта ще се определят на териториален принцип потребностите на населението от достъпна медицинска помощ, посочва БНР. За лечебните заведения, които са разположени в райони със затруднен достъп до медицинска помощ, е предвиден специален ред и критерии. Те са свързани с отдалеченост и труднодостъпност на района, демографски и социални индикатори.

Leave a Reply