МЪГЛАТА “пръстови отпечатъци“

Асен Георгиев

Асен ГеоргиевМЪГЛАТА “ пръстови отпечатъци “ ,  неубедителното й популяризиране от здравния министър и предимно негативните коментари , станаха прекалено големи. Веднъж, било идея ; обаче “ до края на януари 2016 г. ще бъде въведена употребата на пръстови отпечатъци в болничните заведения в България, обяви министърът на здравеопазването Петър Москов пред Нова телевизия.”.После-ще бъде въведено от април, но няма да са отпечатъци а “кодове “.Но можело да се идентифицира биологична родова принадлежност и всякакви такива/ на мен лично ми се вижда научно непостижимо, установяването на произход по пръстов отпечатък- даже и ДНК тестовете не могат /.

На няколко пъти ми бе зададен въпроса, в кой закон го пише това за пръстовите отпечатъци, и много хора продължават да ровят по нормативната уредба и други документи.Излишно е, и искам по този повод да внеса малко яснота :

Такова нещо не е разписано в никой закон, и дори няма как да бъде.Не е разписано и в никаква наредба- и да видя няма да повярвам, че така директно , ще се направи опит едновременно пациенти , лекари и фармацевти да бъдат задължени да дават и вземат отпечатъци, и то без да има законово основание.

Как е станала идеята : С Решение № РД-НС-04-111/08.12.2014 г. , Надзорния съвет на НЗОК е приел да се проведе процедура за обществена поръчка “Изграждане на регистрационна система на здравноосигурителни събития при изпълнителите чрез биометрични идентификатори на пациентите”. И така Управителят на НЗОК е изпратил на 09.12.2015 г в Агенция за обществени поръчки, обявление с код 00207-2015-126, за открита процедура по възлагане на обществена поръчка с прогнозна стойност 400 000 лв , срок за подаване на оферти 20.01. 2016 и време за изпълнение 120 дни.За други подробности който иска може да види на сайта на АОП.

Министърът не може да дава разпореждания и не е началник на Надзорния съвет, а само на двама от членовете, които са му заместници.Председателят Кирил Ананиев, зам.министър на финансите вероятно също е подкрепил идеята. Кой я е формулирал /Глинка Комитов /защо другите от Надзорния съвет, са я подкрепили може да се разбере лесно.Сега въпросът е, какво предстои защо?

Идеята няма друга възможност да стане реалност , освен отново по изобретеният преди няколко години подход- чрез методики и указания на сайта на НЗОК, само с подпис на управителя на НЗОК, и чрез сключваните индивидуални договори на НЗОК с болници, лекари и фармацевти.Именно те ще трябва да обясняват на пациентите, че без такъв пръстов отпечатък НЗОК няма да им плати и ще трябва те да си платят ако не искат да дават отпечатък.

За отлагането или премахването на идеята, начините са три :

  1. Преосмислянето й от идеолозите.
  2. Оспорване на процедурата по ЗОП по съответния ред.
  3. Съдебната отмяна на бъдещите изисквания на НЗОК.

Притесненията за лошите последици са много, и повечето основателни. Добрите последици са съмнителни. Източването на средства от НЗОК отдавна не е с отчитане прием на несъществуващи пациенти а с реални , макар и подведени за състоянието им; макар и при негласна уговорка единият да източи НЗОК а другия-НОИ и всякакви други похвати на които изискването за пръстови отпечатъци няма да попречи.

Идеята обаче е толкова устойчиво и от много места промотирана, прокарвана и налагана, че не би трябвало да стои въпроса, дали не е смахната, недомислена и импулсивна; както и въпроса, кой ще вземе 400 000 лв от държавната поръчка.

Затова мрачното фейсбук прозрение на бившия здравен министър Илко Семерджиев , звучи по-логично от другите обяснения- вземането на пръстови отпечатъци има съвсем друга, несвързана с разходите за здравеопазване, цел. Склонен съм да го разбера, четейки внесения и донякъде одобрен проект на Закона за електронната идентификация.Замисълът му изключва НЗОК, но реализацията- не. Създадената информационна база данни по проект “биометрични данни на пациенти “ я свърши работа на здравното осигуряване, я не.Не съм сигурен и дали някой наистина си мисли че може да свърши точно такава работа.

По много неща личи обаче, че идеята не е само на медийно неогъващият се министър Москов, а е по-дълбока, но се крие.

А Управителят на НЗОК се избира от Народното събрание.

ЗАТОВА НЕКА ВСИЧКИ ПРОДЪЛЖАТ ДА ПИТАТ.

 

13.01.2015                                         Асен Георгиев

Leave a Reply