БЛС прие идеята за въвеждане на електронна форма на продължаващо медицинско обучение

БЛС прие идеята за въвеждане на електронна форма на продължаващо медицинско обучение

БЛС прие идеята за въвеждане на електронна форма на продължаващо медицинско обучениеАкредитационният съвет на Лекарския съюз одобри идеята за въвеждане на електронно продължаващо медицинско обучение като една от най-удобните форми за всички медици, съобщават от сдружението. Е-обучението ще бъде осигурено съвместно със социалната мрежа CredoWeb, която има възможност за техническа и логистична подкрепа.

Самият модул „Електронно обучение” се изгражда изцяло според изискванията на БЛС за ПМО, като е организиран по медицински специалности, посочени от съюза. Ще може през определен период от време да се актуализира, а самата схема за обучение ще бъде ясно регламентирана.

Модулът ще осигури техническа и функционална възможност за публикуване на обучителни материали за медицински специалисти под формата на текст, видео и снимки.

Обучителните материали ще бъдат съхранявани на място, защитено от свободен достъп. Всеки обучителен материал ще завършва с тест от 5 затворени въпроса с 4 варианта на отговор. Модулът дава възможност на всеки, издържал успешно теста, да си разпечата сертификат за завършено електронно обучение.

В модула ще се публикуват само материали, одобрени и подадени от БЛС.

Освен това в платформата ще  се популяризира възможността за електронно обучение на лекарите, а също и ще мотивира създаването на обучителни материали.

БЛС ще предостави логическата схема за разработване на заданието, ще изготви и списъка с медицински специалности, по които ще се провежда електронното обучение. Очакванията са стартово да се осигурява поне по един обучителен материал за всяка специалност.

Съюзът ще осигурява системно обучители – автори на материали и ще осигурява място за заснемането на видеоматериалите. Освен това ще подаде образец за сертификата, който всеки, преминал успешно теста, трябва да получи.

Ще определя и кредитите, които носи всеки обучителен материал и ще популяризира възможността за електронно обучение в Credo Web, като мотивира лекарите за създаване на обучителни материали и участие в самото обучение.

Д-р Йорданов – председател на Акредитационния съвет, изрази очаквания, че научните публикации ще дойдат от дружествата и университетите. Обсъдиха се варианти за мотивацията на лекарите да предоставят статии за обучение, както и механизма за избор на самите обучителни материали.

До 15 януари всички присъстващи ще изпратят своите виждания как ще функционира моделът.

Източник: http://medicalnews.bg/2015/12/21/%D0%B1%D0%BB%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80/

Leave a Reply