В болниците имат „отдели за борба с НЗОК”

В болниците имат „отдели за борба с НЗОК”

В болниците имат „отдели за борба с НЗОК”Касата отвръща на удара с 10,3 млн. лв. от глоби

За тежка криза с кадрите в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и всички РЗОК, а оттук за проблем с контрола на болници, стоматолози и джипита признаха шефове на отдели в институцията по време на семинар в София на тема “НЗОК и медиите в диалог за пациента”.

“От нас се иска постоянен и качествен контрол, а това се случва на фона на отлив на кадри от всички РЗОК. В някои регионални каси има дори 60% текучество”, сподели шефът на дирекция “Болнична медицинска помощ” в НЗОК д-р Страшимир Генев. Причината е в замразяването на заплатите от 2009 г. Много от служителите работят само за 400 лв. на месец. Напусналите контрольори обикновено започват работа в болниците в “отдели за борба с НЗОК” и са богато възнаградени.

Въпреки липсата на кадри до края на август 2015 г. НЗОК е наложила санкции на болниците за 10,3 милиона лева. Най-много наказания има за неизпълнение на лечението, за това, че пациенти се изписват в същото състояние, в което са приети, и за неправилно попълнена документация.

Как се пломбират извадени зъби

Над 14 000 проверки са извършили инспекторите от Здравната каса на общопрактикуващи лекари, специалисти и зъболекари за първите девет месеца на 2015 г., съобщи д-р Галя Йорданова, завеждаща дирекция “Извънболнична медицинска и дентална помощ” в НЗОК. Нарушенията са над 15 000 или по 1,6 на една проверка. Глобите за тях са за 1,9 милиона лева.

Освен тези пари докторите ще връщат и 1,7 млн. лева за неоснователно получени суми. Става въпрос за отчетена, но неизвършена дейност или за раздадени направления над определените. 

Като фрапиращ пример за опит зa измама и източване на Здравната каса д-р Йорданова посочи как зъболекари отчитат, че са правили пломби на зъби, които вече са били извадени.

Повече от половината от нарушенията са за помощ в недостатъчен обем. “Например ако на един диспансеризиран болен му се полагат 4 прегледа и две изследвания, ние установяваме, че не всички са му направени, но пък са били отчетени”, добави д-р Галя Йорданова. 

От началото на годината в НЗОК са получени и 491 жалби от пациенти от обслужването в извънболничната помощ. 189 от тях са били основателни. Пациентите недоволстват най-вече от недостатъчната помощ, липсата на направления и от грубо отношение – понякога са отнасяли и псувни от своите лекари. Не са малко и жалбите, че са им поискани пари за прегледи или изследвания, които Касата покрива напълно или частично.

Глад за джипита в страната

От НЗОК са наясно и за недостига на всякакъв вид специалисти в страната. Вече се чувства и недостиг на джипита. Най-голям е той в Кърджали и Разград. В този регион на едно джипи се падат по 2660 пациенти при средно за страната 1749 пациенти на един семеен лекар.

Най-много са джипитата в Плевен, където един доктор обслужва 1346 здравноосигурени. Проблеми нямат също болните в Добрич и Стара Загора. 

В момента общопрактикуващите лекари в България са 3611 плюс 239 групови практики. Така излиза, че общо около 4200 джипита обслужват 5,5 милиона здравноосигурени българи.Без лимити на лечебните заведения

Лимити няма да се налагат повече на лечебните заведения и такова чудо като “извършена, но неплатена надлимитна дейност” ще остане в миналото, съобщи ръководителят на дирекция “Бюджет и финанси” в Здравната каса Ганка Аврамова. Ограниченията ще отпаднат от 1 април 2016 г., когато трябва да влезе в сила новият Национален рамков договор.

Аврамова предупреди, че това не означава безконтролно харчене на бюджета. Лимити все пак ще има, но те ще са за Районните здравни каси, на исторически принцип. Техните шефове всеки месец ще трябва да следят как се харчат парите за болниците в тяхната област.

Ако установяват, че на 20-о число от месеца са изчерпани 80% от средствата, ще се правят проверки на абсолютно всички лечебни заведения в района. Реално всички чиновници в системата ще се превърнат в контрольори. “Ще се правят внезапни проверки, а всеки месец ще следим как и за какво клиниките изразходват парите си”, обясни Аврамова.

На лечебните заведения вече ще се плаща само след проверка на месечния отчет и след констативен протокол. Така Касата смята да овладее изтичането на милиони левове, без пациентите да са доволни от оказана им медицинска помощ.

Връщат арбитража с участието на БЛС

Дейността на болниците ще се заплаща след сериозна проверка, в която ще могат да участват и представители на Българския лекарски съюз. От следващата година се възстановяват арбитражните комисии и при съмнения в решението на контрольорите лечебните заведения ще могат да се обърнат към арбитража. През 2016 г. болниците ще разполагат с 1,3 милиарда лева, а общият бюджет на НЗОК е 3,2 милиарда лв.

Парите се разпределят на повече болници

Един от сериозните проблеми на болничната помощ и нейното недостатъчно финансиране е непрекъснатото увеличаване на броя на договорните партньори на Касата. Най-висок е бил техният брой през 2013 г. – 377. След като няколко общински болници фалират, а други прекратяват договора си с НЗОК по различни причини, в края на 2014 г., техният брой е 350. Към 31 март 2015 г. бройката скача до 364, но към 30 октомври тя намалява на 359. 

Договорите си с Касата през този период са прекратили пет частни лечебни заведения, между които и скандално прочулата се болница “Папуров” в Търговище, уличена в съда, че е източила солидна сума от НЗОК. Друго лечебно заведение е фалирало, а има и преместили се болници, които така са загубили договора си.44 нови лекарства ще се покриват от догодина

Сто двадесет и две клинични пътеки попадат едновременно и в основния пакет от медицински дейности, който се гарантира 100% от бюджета на НЗОК, и в допълнителния. В кой от двата пакета ще попадне пациентът обаче ще решават лекарите по медицински показания. Помощта в основния пакет ще се изпълнява без отлагане, като се прави диагностично-лечебен план според медицинските показания, необходимостта от подготовка на пациента и стабилизирането на неговото състояние. В същото време дейностите от допълнителния пакет по медицинска преценка могат да бъдат отлагани във времето в зависимост от състоянието на пациента. Това забавяне обаче не трябва да надвишава два месеца.

Междувременно Наредбата за основния и допълнителния пакет беше подписана от министъра на здравеопазването и предстои обнародването й в Държавен вестник. В основния пакет ще има 198 клинични пътеки. В допълнителния ще са само три. От НЗОК ще предложат по време на преговорите за Националния рамков договор създаването на нова пътека – за продължително лечение на пациенти след острия стадий на инсулт и след тежки операции. 

Тридесет и шест амбулаторни процедури се правят както в болниците, така и в извънболничната специализирана медицинска помощ.
От 2016 г. Касата ще започне да заплаща за 27 нови молекули или общо 44 лекарства. Те са в областта на онкологията, кардиологията и психиатрията. От 1 април ще се заплащат и 9 нови групи медицински изделия в областта на онкологията кардиологията, кардиохирургията, неврохирургията, диабета, сензорните органи и др. Това съобщи шефът на Дирекция “Лекарствени продукти и медицински изделия” Йорданка Вълчева.

До 30 октомври 2015 г. НЗОК е изплатила 535 млн. лв. за лекарства за домашно лечение при бюджет от 544 млн. лв. Заплатено е скъпоструващото лечение на 30 000 пациенти. До 2 декември за медицински изделия в болничната помощ са дадени 69,4 млн. лв. за близо 40 000 здравно-осигурени. Бюджетът по това перо на Касата за годината е 77 млн. лв. 

Мара КАЛЧЕВА

Източник:

Leave a Reply