На какви профилактични прегледи имаме право?

Профилактични прегледи
Профилактични прегледиНова наредба на здравното министерство влезе в сила

Проект за изменение на Наредбата за профилактичните прегледи и диспансеризацията публикува за обществено обсъждане преди дни Министерството на здравеопазването. Новото в документа са разработените приложения, които регламентират гарантиран минимум от прегледи, консултации и изследвания при диспансеризация, заплащани от Националната здравноосигурителна каса.

Предвид индивидуалните особености на протичане на заболяванията, в наредбата не са фиксирани броят на прегледите, консултациите и изследванията, а са определени параметрите на медицинския целесъобразен минимум, който Касата трябва да гарантира за здравноосигурените.
Чрез измененията обаче се регламентира точно обемът от дейностите по профилактичните прегледи за деца и бременни. Тези две групи са специално изведени, тъй като детското и майчино здраве са основни приоритети в националната здравна политика. Запазва се възможността профилактичните прегледи на децата и бременните да се извършват от личен лекар или от специалисти педиатри, както и от акушер-гинеколози при желание от тяхна страна.

При рискова бременност консултациите ще се осъществяват задължително от специалист акушер-гинеколог, като се запазват и допълнителните изследвания, които общественият фонд поема.

За възрастните над 18 години е регламентиран обемът на профилактичните прегледи по възрастови групи, както и критериите за формиране на рисковите групи.

Leave a Reply