Какво свърши парламентът през годината в здравния сектор

Какво свърши парламентът през годината в здравния сектор

Какво свърши парламентът през годината в здравния секторПрез 2015 г. Народното събрание е приело 138 закона, 156 решения и две декларации. Това сочи справка, подготвена от парламентарния пресцентър и дирекция „Пленарни заседания и финални текстове” за периода от 1 януари до 17 декември 2015 г.

Сред разглежданите закони в пленарна зала бяха и промените в два основни за здравната система норматива – Законът за здравното осигуряване и Законът за лечебните заведения. Гласуван беше и Законът за бюджета на НЗОК за 2016 г.

Промените в Закона за здравното осигуряване бяха приети от мнозинството от депутатите. Сред най-важните е разделянето на пакета за здравно осигуряване на основен и допълнителен, решението неосигурените пациенти да плащат дължимото за пет години назад, връщането на арбитражните комисии, въвеждането на задължителни отстъпки за новите медикаменти, които касата ще реимбурсира и др. Разглеждането на ЗЗО се превърна в една от най-оспорваните политически битки между управляващи и опозиция. От БСП и ДПС прилагаха хватки като проваляне на заседание заради липса кворум, искания на президентско вето и внасяне на жалба в Конституционния съд.

Същевременно сред най-важните текстове на Закона за лечебните заведения са тези, които регламентират създаването на задължителна здравна карта. Другият важен текст – за разрешаването на приватизацията на лечебните заведения, бе оттеглен.

В Закона за бюджета на НЗОК за 2016 г. бе регламентирано, че касата може да разходи сумата от 3,204 млн. лв. В преходните и заключителните разпоредби бяха приети и няколко текста, с които отново се променя Законът за здравното осигуряване. Така например с тях бе приет мораториум за откриването на нови лечебни заведения през следващата година. Регламентирано бе също така директорите на РЗОК да не разпределят бюджети между лечебните заведения в района. Същевременно обаче районните каси получават определен максимален обем от дейности, които директорите им на свои ред ще разпределят и ще закупуват дейности. Тази мярка трябва да влезе в сила от 1 април, от когато вече ще важи поредният национален рамков договор.

Източник: http://zdrave.net

Leave a Reply