За много хора в България е невъзможeн достъпът до здравеопазване

За много хора в България е невъзможeн достъпът до здравеопазване

За много хора в България е невъзможeн достъпът до здравеопазване  „Най-големият проблем в България е въпросът за невъзможния достъп на огромна част от българското население до здравеопазването”.

Това заяви председателят на БСП Михаил Миков от парламентарната трибуна по време на обсъждането на Националната здравна стратегия 2014-2020. Според него тя е необходима, за да бъдат усвоени европейски средства. „Никъде в тази стратегия няма изведено пред скоби тази пропаст в България от 47-48%, живеещи в риск от бедност, а това трябва да е на първо място”, каза още той. По неговите думи разказът за по-добро бъдеще, както е казал министърът, се оказва разказ без покритие, който ангажира времето на НС и по никакъв начин не отразява реалните проблеми в България.

Емил Райнов: Подкрепяме целите на здравната стратегия, но не и пътищата и мерките

„Няма нормален човек, който да не подкрепи целите, записани в стратегията, но пътищата, по които това ще стане, мерките, които са записани- категорично няма как да се съгласим с тях”. Това заяви народният представител от БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ д-р Емил Райнов. Той обясни, че една година се наблюдава затруднен достъп до здравеопазването, разделяне на пакета на две – допълнителен и основен, разделяне на хората. „Това е нещо, с което ние няма как да се съгласим. В тази стратегия няма нищо за държавните болници, чиито задължения минават над 500 млн. лв. и за които никой не говори какво се случва. В един момент, който и да е министър на здравеопазването, ще се окаже като генерал без армия – без болници”, предупреди Райнов. Той обясни, че Националната здравна стратегия 2014-2020 година е стратегически документ, който всяка една държава, особено член на ЕС, трябва да има. „Още през януари в споразумението за партньорство е записано и отчетено в Брюксел, че вече се изпълнява здравната стратегия. И сега следват въпросите: кое наложи настоящата здравна стратегия да бъде актуализирана и коренно да бъде променена от това, което ние миналата година гледахме?”, попита народният представител.

Райнов обърна внимание на някои притеснителни точки в стратегията. „Записано е, че основният пакет здравни дейности трябва да бъде подкрепен чрез допълнително здравно осигуряване, а от 3 години такова няма. Пакетът в извънболнична помощ трябва да бъде увеличен, да се увеличат и средствата за профилактичната помощ, а в бюджета за следващата година видяхме, че такива няма”, коментира той. По неговите думи в документа се препоръчва и използване на публично-частното партньорство във финансирането на здравната система, а от една година този закон го няма. Депутатът от БСП припомни, че точно преди 2 месеца е приет закон за здравното осигуряване, в който пише, че МС с наредба ще определя Касата с кой ще сключва договор. „Това ли е конкуренцията, за която пишете в тази здравна стратегия?”, попита още Емил Райнов.

Валери Жаблянов: Стратегията не отговоря защо растат разходите за здраве, а здравето на обществото се влошава

„Предлаганата стратегия не дава отговор на въпроса защо се налага в България непрекъснато да растат разходите за здравеопазване, бюджетните разходи, а в същото време се влошава здравето на обществото”. Това коментира по темата народният представител от БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ Валери Жаблянов. Той обясни, че този въпрос е засегнат в документа, но не е дадено предложение как да бъдат редуцирани тези разходи. Жаблянов посочи и какви цели си поставя стратегията – снижаване на смъртността при децата, увеличаване на средната продължителност на живота. „Коя стратегия за 4 години може да отчете подобрение в тези показатели в резултат на нейното приложение?”, попита той. Според него внасянето на тази стратегия подценява самия смисъл на задачата. „На нито един ред не е споменато зъболечението, а е посочено само като възможност за възрастовата група от населението над 65 години. „Стана ми малко тъжно и смешно за тези, които са го писали. Какво предлага Министерството на здравеопазването в момента – до 65 години държавата няма ангажимент към вашето зъболечение и всички оставате без зъби. А след това тя поема ангажимент да ви направят протеза. Това звучи от стратегията”, обясни народният представител. Той коментира, че в документа е обърнато сериозно внимание на психичното здраве на нацията. „Да допуснем, че по-голямата част от нацията са психично здрави хора, но всеки един от тях отива до зъболекарския кабинет”, уточни той.

Жаблянов подчерта, че основните проблеми на децата и тийнейджърите, свързани с употреба на алкохол, цигари и наркотици са сложени накрая и няма предложени никакви мерки за справяне с това. „Не е ли редно да се замислим, докато още не сме стигнали неконтролируеми стойности, какво можем да направим в тази област”, каза още той. „В стратегия се констатира и че цените на лекарствата в България са по-скъпи, но нищо не се предлага”, заключи Валери Жаблянов.

Източник: Поглед.инфо

Leave a Reply