НЗОК съобщи за промяна в справката за здравноосигурителния статус

НЗОК съобщи за промяна в справката за здравноосигурителния статус

НЗОК съобщи за промяна в справката за здравноосигурителния статусВъв връзка с промяна в Закона за здравното осигуряване и с цел предоставяне на коректна информация за периодите без здравноосигурителни вноски за физическите лица, считано от 28 декември 2015 г. електронната услуга на Националната агенция по приходите, ще съдържа данни за период от 60 месеца назад, а не както досега – за 36 месеца, информират от НЗОК.

В здравната институция е получено писмо от НАП, в което се казва, че разработената от Агенцията услуга от тип „web service“ за проверка на здравноосигурителния статус на гражданите дава възможност да се изпраща информация за периоди без данни за здравно осигуряване за 5 години назад.

Ако здравнонеосигурен ползва болнична медицинска помощ през февруари, справката ще отрази неговия статус за 5 години назад и за декември 2015 г. включително, а не за 36 месеца, както бе досега. Това обстоятелство следва да се има предвид от разработчиците на медицински софтуер и договорните партньори на НЗОК.

НЗОК напомня, че до 23 декември 2015 г. можете да възстановите здравните си права като внесете дължимата сумата за три години назад, като след тази дата дължимата сума ще бъде за пет години.

При проблеми в ползване на услугата гражданите могат да се обръщат към Информационния център на НАП, на тел. 0700 18 700.

Източник:http://framar.bg

Leave a Reply