Д-р Даниела Дариткова: Механизмите за определяне на болничните бюджети не са достатъчно коректни

Механизмите за определяне на болничните бюджети не са достатъчно коректни

Механизмите за определяне на болничните бюджети не са достатъчно коректниРазвитието на детското здравеопазване и спешната помощ ще бъдат приоритет през следващата година. Това каза пред Zdrave.net председателят на парламентарната здравна комисия д-р Даниела Дариткова, като напомни, че промените в тези области са две от набелязаните цели в Националната здравна стратегия. „Много важно е през следващата година, когато от 1 април влязат в сила основният и допълнителният пакет, да се поставят основите за развитие на детското здравеопазване. Ще бъде много важна и възможността да се започне цялостната стратегия за преструктуриране на спешната помощ“, заяви тя, като добави, че пълните резултати от промените все пак трябва да се очакват през 2020 г.

Стратегията бе одобрена  в Народното събрание. Д-р Дариткова припомни, че нейното приемане бе предварително условие на Споразумението за партньорство, което очертава помощта от европейските структури и инвестиционни фондове от 2014 г. до 2020 г. „Общите приоритети и здравни цели, които са заложени в стратегията, смятам, че не срещнаха критика от нито една от политическите сили, като например понижаване на детската смъртност. От тук нататък имаше упреци и спорове относно пътя, по който ще се постигнат тези цели, което е нещо нормално. Трябва да подчертаем, че приемайки стратегията, планът за действие остава във възможностите на МЗ и респективно МС да бъде осъвременяван и променян съобразно изпълнението на целите и приоритетите, заложени в програмата“, коментира тя. Депутатът коментира, че е важно да има политически консенсус около общите цели на документа. По думите й по този начин, независимо кой управлява страната, основните насоки на приоритетите ще бъдат спазвани, а ще бъде променян само планът за действие.

Д-р Дариткова заяви, че работата на парламента през 2016 г. ще започне с промени в Закона за лекарствата. По отношение на това дали е нужно да има някакви нови промени в Закона за здравното осигуряване и Закона за лечебните заведения, които претърпяха сериозни модификации през тази година, тя отбеляза, че най-напред трябва да се види какви ще са резултатите от последните промени. „Няма да е добър знак, ако толкова често се променят закони, които вече са променени. По-скоро трябва да имаме възможност да анализираме вече въведените административни решения до какво са довели“, каза д-р Дариткова. Тя добави, че предстоят известни промени в Закона за здравето и Закона за професионалните квалификации на съсловните организации, засягащи продължаващото обучение.

Запитана какво е мнението й за това трябва ли да се изплати на болниците реалната надлимитна дейност, д-р Дариткова отговори, че това е правомощие на изпълнителната власт. „Като представители на законодателната власт ние трябва да поставяме въпросите, които вълнуват нашите избиратели. В този смисъл в рамките на парламентарния контрол се поставяха въпроси за изплащане на надлимитмата дейност и за усъвършенстване на модела на определяне на прогнозните бюджети на болниците. Ние наистина смятаме, че механизмите, които сега се използват, не са достатъчно коректни и ще разчитаме Надзорният съвет на НЗОК да предложи по-добър модел за определяне на прогнозните бюджети на лечебните заведения за болнична помощ и съответно по-добър контрол“, каза тя.

Източник:http://zdrave.net

Leave a Reply