Без дебати парламентът прие Националната здравна стратегия до 2020 г.

Без дебати парламентът прие Националната здравна стратегия до 2020 г.

Без дебати парламентът прие Националната здравна стратегия до 2020 г.Народното събрание одобри Националната здравна стратегия 2014-2020. „За“ документа гласуваха 103 депутати, 27 бяха „против“, а 15 – „въздържал се“.

Документът определя приоритетите и стратегическите цели за развитието на здравеопазването до 2020 г., като в него са посочени цели, свързани най-общо с подобряването на  здравето на българите до средните нива на ЕС, осигуряване на по-добър достъп и качествено обслужване, развитие на електронното здравеопазване, осигуряване на кадри в медицината и развитие на науката и иновациите в сектора.

Гласуването на стратегията днес премина почти без дебати. Изказване от парламентарната трибуна направи единствено членът на здравната комисия Семир Абу Мелих (ГЕРБ).

В Стратегията е заложено оптимизиране на болничната и извънболничната помощ, като целта да се увеличи делът на извънболничната и да се намали този за болнична помощ и лекарствени средства – до 12-13% от бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Стратегията задава посока към демонополизация на НЗОК, въвеждане на пакети от услуги, предлагани от допълнителни здравни фондове, и ревизия на гарантирания от задължителното осигуряване минимален пакет здравни услуги.

Голяма част от заложените в стратегията мерки вече са известни, например стъпките за подобряване на Спешната помощ, промяната в системата за цените на медицинските дейности и лекарствата, въвеждането нанационална здравна карта, чрез коятоще бъдат ограничени болничните легла и която ще даде възможност на НЗОК да сключва избирателно договори с лечебни заведения. Документът залага увеличение на бюджета за здравеопазване с 0.2-0.3% всяка година до 2020 г.

Източник:http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2015/12/17/2671511_bez_debati_parlamentut_prie_nacionalnata_zdravna/

Leave a Reply