Линейките ще идват за 8 минути, но чак през 2020 г.

Линейките ще идват за 8 минути, но чак през 2020 г.
Линейките ще идват за 8 минути, но чак през 2020 г.Пациентите ще се делят на червени, жълти и зелени според това колко са спешни

Още едно гръмко обещание на настоящия екип на здравното министерство се отлага далеч във времето. Фиксирането на кратки срокове, в които линейките да пристигат при спешните пациенти, ще влезе в сила чак през 2020 г., предвижда окончателният вариант на наредбата за стандарта за спешна медицина. Обещанията на МЗ бяха наредбата да е в сила още през септември тази година, а заедно с нея да са в сила и сроковете за линейките.

Според документа пациентите вече ще се разделят на три категории. Критичните спешни пациенти ще се обозначават с код червено и при тях линейката ще трябва да пристигне най-късно до 8 минути. Това са хора с „животозастрашаващи признаци и симптоми“, „с висока вероятност от летален изход, ако не се предприемат незабавни интервенции за предотвратяване на последваща нестабилност на дихателната функция, циркулацията и/или неврологичната функция“. Нестабилните спешни пациенти са с код жълто и екипът следва да е при тях за 8-20 минути. Те са определени като пациенти „с подозиран риск и потенциална опасност за живота, налице са признаци и симптоми вследствие заболяване или увреждане, които могат да прогресират по тежест и да доведат до усложнения с висока вероятност от настъпване на тежки последствия за жизненоважните функции, системи или органи, ако лечението не се приложи бързо“. От 20 до 120 минути пък ще чакат третата категория пациенти – „стабилни спешни“, обозначени със зелено. При тях „са налични признаци и симптоми вследствие заболяване или увреждане с нисък потенциал и риск от настъпване на тежки последствия или усложнения и прогрес към по-тежко състояние“. Наредбата позволява и до 10% отклонение от това време. При пристигането на място екипът има до 10 минути да тръгне към болница, ако това е необходимо. Този срок обаче също влиза в сила през 2020 г.

Записаният срок до 2020 г. е краен, времето за отзоваване на адрес започва да се въвежда постепенно още от догодина, а целта е след 5 години то да е факт навсякъде, обясниха от МЗ вчера. Освен това до 2020 г. трябва да се предприемат мерки за осигуряване на съответната материална и кадрова база на системата, така че да има реална възможност за изпълнение на изискванията на стандарта. Очаква се по ОП „Региони в растеж“ МЗ да получи 160 млн. лв., с които до 2020 г. да се купят 400 линейки и апаратура. „Освен това се предвижда и прегрупиране на екипите, осигуряване на допълнителни екипи, внедряване на телемедицинска апаратура, за което е необходимо време“, допълват от ведомството.

Първоначално всички случаи на забавяне на екипите ще бъдат подлагани на анализ, за да се види каква е причината и да се подобрят нещата, обяви вчера зам. здравният министър Ваньо Шарков. „Стандартът не е механизъм, с който търсим наказание на екипите за спешна помощ, а механизъм, по който търсим подобряване на дейността“, отбеляза той.

В момента у нас няма нормативни изисквания и стандарт за времето за пристигане на линейките. По данни на МЗ от 2013 г. средно линейките пристигат на адрес за 28 минути. Одит на Сметната палата пък сочи, че най-често забавени повиквания има в София-град и област, във Варна, Плевен и Ловеч.

ПРЕЦЕНКА

Първоначалната пресявка на пациентите, според която ще се преценява кой е червен, жълт или зелен, ще се прави по телефона от диспечерите на телефон 112 по точно определени протоколи. Те ще включват общо 550 въпроса за различни ситуации. И в момента диспечерите задават стандартни въпроси и разпределят линейките към приоритетните пациенти.

Източник:http://www.segabg.com/article.php?id=783284

Leave a Reply