От средата на 2016 г. осигурителният институт ще изплаща по-бързо болничните

От средата на 2016 г. осигурителният институт ще изплаща по-бързо болничните
От средата на 2016 г. осигурителният институт ще изплаща по-бързо болничнитеОт средата на 2016 г. ще се съкратят сроковете за изплащане на болничните от страна на Националния осигурителен институт (НОИ), съобщи неговият управител Бисер Петков в интервю за в. „Труд“.
„Срокът за плащане на болнични от 1 юли 2016 г. ще се съкрати от 15 на 10 работни дни след получаването на данните в НОИ. Сега осигурителите трябва да подават данните до 15-о число на месеца, следващ месеца, в който е получен болничният. От началото на 2016 г. срокът ще се скъси до 10-о число“, казва Петков.
Той коментира възможността от тази година работодателите и самоосигуряващите се да подават данните за болничните към НОИ по електронен път. От 1 декеммри започна регистрацията на работодателите на сайта на НОИ, за което се иска те да имат електронен подпис. Към 9 декеммри в системата на НОИ са се регистрирали около 19 000 осигурители и самоосигуряващи се.
„За регистрацията няма краен срок. Един осигурител може да се регистрира тогава, когато трябва да подаде документи за плащане на болнични“, обяснява Бисер Петков. Попитан кога ще се даде възможност и на служителите да изпращат болничните си по електронен път към работодателите си, управителят на НОИ казва, че засега това не е направено, защото ще са необходими сериозни промени в трудовото законодателство. „Освен това беше преценено, че хартиеният носител трябва да се запази и да се представя в оригинал на работодателя като основание за ползването на отпуск за временна неработоспособност и за целите на обжалването“, казва той.
НОИ допълва пенсиите на над 400 хил. души, за което харчи около 17 млн. лв., казва още Бисер Петков. Той коментира, че ако човек се осигурява през целия си живот върху минимален осигурителен доход от 300 лева (конкретно говорейки за земеделските стопани) и се пенсионира в началото на 2016 г., действителният размер на пенсията му ще бъде 112 лв. Законът обаче гарантира минимална пенсия за осигурителен стаж и възраст от 157.44 лв. към този момент.
„Тук се появява преразпределителната роля на солидарната пенсионна система. Чрез тавана на пенсиите тя взема средства от около 35 хил. души, чиито пенсии се намаляват. В същото време допълва пенсиите на над 400 хил. души, получаващи пенсии за осигурителен стаж и възраст и за инвалидност, чийто осигурителен принос не е достатъчен, за да им осигури минималния размер за съответния вид пенсия“, казва управителят на НОИ.
„Месечният размер на разхода от бюджета на ДОО за покриването на разликата между гарантирания от закона размер и действителния размер на тези пенсии е близо 17 млн. лв. Този разход е над 2 пъти повече от „спестения“ разход от неплащането на пълния размер на пенсиите, които са над тавана“, допълва Петков.
Източник: http://www.dnevnik.bg/biznes/2015/12/14/2669527_ot_sredata_na_2016_g_osiguritelniiat_institut_shte/

Leave a Reply