сряда, декември 6, 2023
HomeНовиниПоловината българи търсят в интернет здравни съвети

Половината българи търсят в интернет здравни съвети

Половината българи търсят в интернет здравни съветиНад 50% от населението у нас търси здравни съвети в интернет. Това показват данни на Националния статистически институт за използването на информационно-комуникационните технологии през 2015 г. Над 83% използват интернет за телефонни или видеоразговори, 78.9% – за кореспонденция, близо 76% за участие в социални мрежи. Близо 71% от българите ползват интернет, за да четат онлайн новини, а в онлайн енциклопедии се търсят информация 43.3%. Информация за образование и курсове търсят 36.3%. 30.6% правят резервации. 19.5% търсят работа и изпращат CV.
Близо 60% от домакинствата в България имат достъп до интернет в домовете си. Има ръст спрямо 2014 г. от 2.4%. С най-висок относителен дял на домакинствата с достъп до интернет – 67.8%, е Югозападният район, на територията на който е и столицата.
Причините, поради които домакинствата нямат достъп до интернет у дома, са комплексни – повече от половината (51.6%) посочват като причина липсата на умения за работа с интернет, а за 38.5% разходите за необходимото оборудване или абонаментни такси са високи.
Над 54% от населението на възраст 16-74 г. използва интернет всеки ден или поне веднъж седмично. Най-активни потребители в мрежата са младежите между 16 и 24 г.
Притеснение по отношение на сигурността при ползването на интернет, свързано с предоставянето на лична информация на онлайн общности в социални или професионални групи, е отбелязано от 21.8% от потребителите. Делът на хората на възраст 16-74 г., които пазаруват за неслужебни нужди онлайн, достига 18.5%. Най-често онлайн се купуват дрехи и спортни стоки.

Източник: http://duma.bg/node/114166

RELATED ARTICLES

Leave a Reply

Most Popular