Общопрактикуващите лекари недоволни от бюджета за ПИМП

Общопрактикуващите лекари недоволни от бюджета за ПИМП

Общопрактикуващите лекари недоволни от бюджета за ПИМПБюджетът, определен за първична извънболнична медицинска помощ през 2016 г., не удовлетворява общопрактикуващите лекари. „Приетият бюджет реално не е завишение на средствата, а демонстрация на недооценяване и пренебрежение към водещата роля на ПИМП в системата на здравеопазването“, заявяват от сдружението на личните лекари в обръщение до здравните и финансови институции.

Припомняме, според приетия във вторник бюджет на НЗОК за 2016 г. за ПИМП са отделени малко над 180 млн. лв., при искани от общопрактикуващите лекари 205,5 млн. лв.

От сдружението изказват критики и към две проектонаредби – тази за основния пакет, гарантиран от касата, и тази за удовлетвореността на пациента.

От НСОПЛБ отбелязват, че в първата преобладават нововъведени изисквания към изпълнителите за осигуряване на всякаква информация за пациентите, което в този вид отнема от времето за лечебно-диагностична дейност, без, според тях, да води до подобряване на здравния резултат. Това не представлява медицинска дейност по същество и по тази причина е неприемливо, посочват от сдружението.

По отношение на проектонаредбата за удовлетвореността на пациента пък те заявяват, че удовлетвореността на пациента е един от и не е основният измерител на качеството на медицинската дейност и предлагат финансирането на дейностите по оценка на качеството да бъде извън бюджета на НЗОК.

„В тази ситуация ние, ОПЛ, заявяваме, че нашите пациенти не могат да очакват каквито и да са промени в положителна посока в нашата дейност, дори обратното, възможни са нежелани ефекти в резултат на бездействието или неправилните действия на институциите, за което ние, общопрактикуващите лекари, не можем да поемем отговорност“, отбелязват от сдружението.

Източник: http://zdrave.net

Leave a Reply