Подписа се меморандум за Национален здравен договор

Подписа се меморандум за Национален здравен договор

Подписа се меморандум за Национален здравен договорЗдравеопазването трябва да е обърнато повече към профилактика, отколкото към лечение. Това каза председателят на парламентарната здравна комисия д-р Даниела Дариткова по време на форум, посветен на реформите в сектора. „В здравната реформа трябва да бъде застъпена превантивната медицина и ние да говорим повече за профилактика, отколкото за лечебна медицина, болници и лекарства“, заяви тя.

Народният представител подписа меморандум за Национален здравен договор, в който са упоменати няколко аспекта на провеждащата се реформа. Според документа подписалите го се обединяват около необходимостта от въвеждането на задължителна здравна карта, която да заработи от средата на 2016 г. Критериите, по които НЗОК ще сключва договори с лечебните заведения, трябва да бъдат приети след широка обществена дискусия.

В меморандума също така е упоменато създаването и приемането на нов модел на финансиране според конкретните нужди на пациента и резултатите от лечението. Записано е и провеждането на политика, която да гарантира достъпа на българските пациенти до модерно и ефективно лечение. Осъществяването на тази цел трябва да стане чрез диалог, насочен към промяна на българската здравна система и към по-резултатен и финансово устойчив модел на здравеопазване, се казва в текста.

Според меморандума страните, които го подписват, се съгласяват с четири неща. Първото е намаляването на разликата между България и ЕС в нивото на достъп и употреба на лекарствени продукти. Второ – договаряне на приемлива крива на растеж на разходите за лекарства, съобразена с реалните икономически възможности на страната ни. Трето – развитие на механизма за оценка на здравните технологии по отношение на заплащането с публични средства на лекарствени продукти, медицински изделия и иновации. Четвърто – създаване на подходящ механизъм за гарантиране на бюджетна предвидимост при навлизане на иновативни лекарствени продукти, основан на рамкови и индивидуални споразумения за управление на разходите и споделяне на риска с оглед на осигуряване на навременен достъп до лечение.

Освен от д-р Дариткова, меморандумът бе подписан от министъра на здравеопазването д-р Петър Москов, подуправителя на НЗОК Иванка Кръстева, председателя на УС на БЛС д-р Венцислав Грозев, председателя на НПО д-р Станимир Хасърджиев и директора на ARPharM Деян Денев. Гарант на споразумението стана премиерът Бойко Борисов.

Източник: http://zdrave.net

Leave a Reply