Здравноосигурителни права – срок на възстановяване

Асен Георгиев

Асен ГеоргиевДо 28 декември се запазва досега съществуващия начин на възстановяване на здравноосигурителни права.

Загубили осигурителните си права са тези,които не са внесли здравноосигурителни вноски за повече от три месеца от последните 36 месеца

Не губят осигурителните си права тези,чиято вноска се дължи от работодателя, и от държавата ,включително в случаите на получаване на обезщетение за безработица. Засегнати са тези, които се /или трябва да се /, самоосигуряват.

Всеки може да провери,дали има пропуснати вноски и откога са-при личния лекар или в териториалното поделение на НАП /Национална агенция по приходите / и дали е с непрекъснати или прекъснати здравноосигурителни права. Възстановяването се прави с подаване на декларация по образец с данните от справката и с внасяне на сумата.Тя е месечно 8 % от получаваните или декларираните доходи през съответния месец, като при по-ниски от минималния за страната доход включително и никакъв доход, е 16.80 лв месечно / към тази сума се добавят и лихви според месеца,за който се дължи вноска /.

Възстановяват се правата,ако се внесат дължимите здравни осигуровки за последните 3 години,считано от датата на подаване на декларация и внасяне на сумите.

КАКВО ПРЕДСТОИ :

На 27 юни 2015 г. бяха публикувани в Държавен вестник бр. 48, изменения в чл. 109 от Закона за здравното осигуряване, касаещи именно възстановяването на здравноосигурителните права.Промяната беше в удължаването на този срок, който вече е 5 години / коректното съобщаване е 60 месеца,вместо досегашните 36 /. Така,който има прекъснати здравноосигурителни права поради пропуснати вноски за периода 2013-2015 г.,може да си възстанови правата, ако до 28 декември ги внесе само тях. А ако има загубени осигурителни права поради невнесени вноски за тези последни три години, за да си възстанови правата ще с наложи да си внесе пропуснатите вноски за още две години назад – и за 2011-2012 г.

Този срок не касае тези,които не са с прекъснати здравноосигурителни права. Не касае и тези,които са с прекъснати здравноосигурителни права,но нямат дължими здравноосигурителни вноски за 2012 и 2013 г.Най-засегнати са тези, които дължат малко за последните три години, а много-за двете преди тях.

Има значение и трябва да се знае,че това не важи от 1 януари а точно от 28 декември / текстът на пар.48 от ЗИДЗЗО е “Параграф 37 влиза в сила 6 месеца след обнародване на закона в Държавен вестник “.

Възможността дотогава този текст да бъде отменен или изменен с удължаване на срока, е само теоретична.Ако все пак се случи,ще бъдете информирани на страниците на изданието.

                                                            01.12.2015 г. Асен Георгиев

 

Leave a Reply