ГлаксоСмитКлайн оглавява световния индекс за достъп до лекарства

ГлаксоСмитКлайн оглавява световния индекс за достъп до лекарства

ГлаксоСмитКлайн оглавява световния индекс за достъп до лекарстваGlaxoSmithKline за трети пореден път e начело на световния Индекс за достъп до лекарства (Access to Medicines Index).

Анализите на класацията включват различни показатели, като например тенденции сред фармацевтичната индустрия за ангажираност, прозрачност, цялостно представяне и иновации. Тази година, GSK се отличава с най-високи резултати в 4 от 7-те категории: управление на достъпа до медицина като цяло, активности в сферата на научните изследвания и разработки, развитие на потенциала и дарения на лекарства и филантропия.

Това е изключително признание за усилията, които GlaxoSmithKline полага в световен  мащаб за увеличаване на достъпа до лекарствата и ваксините си, за стимулиране на научните изследвания в сферата на пренебрегваните болести, както и за създаване на партньорства с местните власти и неправителствени организации в развиващите се страни, с цел подкрепа на системите на здравеопазване. Тази класация е още едно отражение на ценностите на компанията и ангажираността й за подобряване качеството на човешкия живот навсякъде по света, включително и в България.

Индексът се изготвя на всеки 2 години от 2008 г. от Фондацията за достъп до лекарства – международна неправителствена организация, която се подкрепя от правителства и организации от целия свят, включително правителствата на Великобритания, Холандия и Фондацията на Бил и Мелинда Гейтс. Класацията цели измерване на ангажираността на 20-те най-големи фармацевтични компании в света за подобряване достъпа до лекарства и подкрепа на здравеопазването в развиващите се страни и GlaxoSmithKline последователно демонстрира най-добри резултати.

За повече информация:

http://www.accesstomedicineindex.org/ranking

Leave a Reply