четвъртък, декември 7, 2023
HomeПубликацииГлаксоСмитКлайн оглавява световния индекс за достъп до лекарства

ГлаксоСмитКлайн оглавява световния индекс за достъп до лекарства

ГлаксоСмитКлайн оглавява световния индекс за достъп до лекарстваGlaxoSmithKline за трети пореден път e начело на световния Индекс за достъп до лекарства (Access to Medicines Index).

Анализите на класацията включват различни показатели, като например тенденции сред фармацевтичната индустрия за ангажираност, прозрачност, цялостно представяне и иновации. Тази година, GSK се отличава с най-високи резултати в 4 от 7-те категории: управление на достъпа до медицина като цяло, активности в сферата на научните изследвания и разработки, развитие на потенциала и дарения на лекарства и филантропия.

Това е изключително признание за усилията, които GlaxoSmithKline полага в световен  мащаб за увеличаване на достъпа до лекарствата и ваксините си, за стимулиране на научните изследвания в сферата на пренебрегваните болести, както и за създаване на партньорства с местните власти и неправителствени организации в развиващите се страни, с цел подкрепа на системите на здравеопазване. Тази класация е още едно отражение на ценностите на компанията и ангажираността й за подобряване качеството на човешкия живот навсякъде по света, включително и в България.

Индексът се изготвя на всеки 2 години от 2008 г. от Фондацията за достъп до лекарства – международна неправителствена организация, която се подкрепя от правителства и организации от целия свят, включително правителствата на Великобритания, Холандия и Фондацията на Бил и Мелинда Гейтс. Класацията цели измерване на ангажираността на 20-те най-големи фармацевтични компании в света за подобряване достъпа до лекарства и подкрепа на здравеопазването в развиващите се страни и GlaxoSmithKline последователно демонстрира най-добри резултати.

За повече информация:

http://www.accesstomedicineindex.org/ranking

RELATED ARTICLES

Leave a Reply

Most Popular