Бюджет 2016 на НЗОК бе приет на първо четене в здравна комисия

Бюджет 2016 на НЗОК бе приет на първо четене в здравна комисия

Бюджет 2016 на НЗОК бе приет на първо четене в здравна комисияДепутатите от парламентарната здравна комисия приеха на първо четене бюджета на НЗОК за 2016 г. Според неговите параметри през следващата година касата ще разполага с 3,204 млрд. лв., като има увеличение на средствата със 129 млн. лв. спрямо тези за 2015 г.

В законопроекта има също така текстове, с които се предлагат промени в Закона за здравното осигуряване. Именно те станаха причина Българският лекарски съюз да декларира, че няма да преговаря за НРД, ако въпросните членове не отпаднат. Според лекарите тези текстове отстраняват съсловните организации от договарянето на цени, обеми и санкции. Това мнение бе подкрепено и от Българския зъболекарски съюз. Двете съсловни организации споделиха своите опасения пред депутатите. Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи ги подкрепи.

Подкрепа

Министърът на здравеопазването д-р Петър Москов успокои народните представители, че всички притеснения на БЛС и БЗС, свързани с отстраняването им от договарянето по НРД, могат да бъдат решени. Той също така декларира, че с пари от бюджета няма да бъдат плащани дейности от 2015 г. По думите му, очакваният дефицит за тази година може да бъде около 37 млн. лв. Според него той може да бъде покрит с пари от отстъпките за лекарства през 2016 г. Министърът отбеляза, че оттам се очаква сумата от около 65 млн. лв., която не е калкулирана към бюджета за следващата година. Той освен това заяви, че резервът на касата от 316 млн. лв. ще позволи да се осъществят планираните реформи през следващата година.

Зам.-министърът на финансите и председател на надзора на НЗОК Кирил Ананиев също каза, че БЛС и БЗС не бива да се притесняват от отстраняване от договорния процес. Той заяви, че двете съсловни организации ще участват в работата по определянето на цените и обемите. По думите му, проблем може да създаде единствено възможността за намаляването на цени при надвишени обеми. Той обаче добави, че надзорът на касата обмисля дали намаляването на цените не може да бъде заменено с намаляване на обеми. Според него едва ли ще се стигне до намаляване на цени, защото това може да стане само при рязко надвишаване на обемите.

Ананиев също така обясни, че ако бъде прието НРД да се подписва от 1 април, това ще помогне да се определят по-точно необходимите цени и обеми, с които ще се работи впоследствие. Според него до 31 март болниците трябва да работят по настоящата методика за остойностяване и заплащане на медицинските дейности.

Междувременно от касата ще подготвят анализи за движението на пациенти от един град в друг и от едно лечебно заведение в друго. Този процес впоследствие ще се наблюдава и анализира на всеки 3 месеца и въз основа на данните РЗОК ще разпределят обемите.

Възражения

Срещу бюджета на НЗОК за 2016 г. се обявиха депутатите от БСП, ДПС, АБВ и БДЦ, като първите две партии гласуваха „против“, а другите две – с „въздържал се“.

Д-р Тунчер Кърджалиев от ДПС в напомни, че има много негативни становища от страна на социалните партньори и съсловните организации. Според него не са предвидени средства, които да обезпечават реформите на правителството. Той заяви, че не е нормално да се правят промени в ЗЗО само четири месеца след като законът е бил гласуван от парламента. По думите му въпросните текстове трябва да се елиминират. Неговият колега д-р Хасан Адемов пък каза, че бюджетът е дебалансиран, защото в него не са предвидени няколко неща. Става въпрос за дефицита от тази година, плащанията към западните фондове и огромните задължения на болниците.

Доц. Георги Кючуков от АБВ заяви, че въпросните текстове премахват договорното начало между НЗОК и съсловните организации. Според него разпределението на средствата по пера не подкрепя реформите, защото не е ясно как предвидените средства ще покрият 100% осигуряване на дейностите от основния пакет. Той отбеляза, че отново се налагат лимити на болниците, които се явяват като наказание за най-добрите от тях.

Д-р Емил Райнов от БСП отбеляза, че в бюджета не са предвидени средства, които да подсигурят изнасянето на дейности от болниците в извънболничната помощ. Той бе категоричен, че не бива да се дава възможност на РЗОК да закупуват услуги и да определят обемите на лечебните заведения. Според него това ще доведе до корупционни практики.

Подобно бе и мнението на Димитър Байрактаров от Патриотичния фронт. Той поиска текстът, в който се регламентира РЗОК да определят обеми, да се коригира, защото това създава корупционна среда и противоречи на приетите през лятото текстове на ЗЗО. По думите му неговата формация подкрепя за момента законопроекта, но няма да го направи на второ четене, ако от надзора на НЗОК не предоставят подробна разбивка как точно се харчат парите за лекарства, които са увеличени с 200 млн. лв.

Д-р Красимира Ковачка от БДЦ също поиска корекции на законопроекта. Тя призова да се вземат под внимание становищата на БЛС и БЗС за отпадането на текстовете, с които се правят промени в ЗЗО.

На заседанието си здравната комисия одобри и проектобюджета на държавата за идната година.

Leave a Reply