Отговор | Пациентски вестник
Информационно издание на Фондация "Теодора Захариева" - не само за пациентите, а и за тези,които искат да знаят |събота, септември 30, 2023
Вие сте тук: Home » Отговор
  • Последвайте ни:!
ИЗБОР НА РЕДАКТОРИТЕ

Отговор

Отговор от д-р Илко Семерджиев – заместник министър-председател по социални политики и министър на здравеопазването относно: Предприети мерки от МЗ за гарантиране здравето на населението в гр. Хасково

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,   Съгласно Закона за водите и Закона за здравето, компетентен орган в Република България в областта на качеството на питейните води на крана при потребителя е Министерството на здравеопазването (МЗ) и неговите регионални структури – 28 регионални здравни инспекции (РЗИ). Изискванията, свързани с качеството на питейните води на ниво Европейски ...Към пълния текст: