обществена поръчка | Пациентски вестник
Информационно издание на Фондация "Теодора Захариева" - не само за пациентите, а и за тези,които искат да знаят |сряда, септември 27, 2023
Вие сте тук: Home » обществена поръчка
  • Последвайте ни:!
ИЗБОР НА РЕДАКТОРИТЕ

обществена поръчка

МЗ обяви обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнители за разработване на информационни системи и подсистеми в изпълнение на пет от дейностите, включени в проект „Доизграждане на националната здравна информационна система

В изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) № BG05SFOP001-1.002-0007 от 21.03.2017 г., проект “Доизграждане на националната здравна информационна система (НЗИС) – етап 1 и етап 2“,  финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ 2014 – 2020 г., Министерство на здравеопазването обяви открита процедура за обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнители за разработване на  информационни системи и подсистеми ...Към пълния текст: