нормативни промени | Пациентски вестник
Информационно издание на Фондация "Теодора Захариева" - не само за пациентите, а и за тези,които искат да знаят |събота, септември 23, 2023
Вие сте тук: Home » нормативни промени
  • Последвайте ни:!
ИЗБОР НА РЕДАКТОРИТЕ

нормативни промени

Нормативни промени, свързани с клиничните изпитвания, намаляват административната тежест

Изменения в Наредбата за правилата за Добра клинична практика предлага Здравното министерство. Целта на предложения проект на наредба е намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изисквания за предоставяне на документи при реализиране на административни услуги и регламентиране на служебна проверка на обстоятелства, съдържащи се в поддържани от публичните власти регистри. За постигане на тази цел ...Към пълния текст:

Нови промени ограничават цените на генерични лекарства

В Позитивния лекарствен списък вече няма да се включват лекарства с ново международно непатентно наименование, за които не е сключено предварително рамково споразумение с МЗ относно максималната стойност, до ...Към пълния текст: