Информационно издание на Фондация "Теодора Захариева" - не само за пациентите, а и за тези,които искат да знаят |вторник, септември 21, 2021
Вие сте тук: Home » Инициативи и мероприятия » Преструктурират дирекции в НЗОК
  • Последвайте ни:!

Преструктурират дирекции в НЗОК 

НЗОК

Щатът на дирекция „Контрол, анализи и прогнози на дейността по задължителното здравно осигуряване“ ще бъде намален от 57 на 51 бройки, а самата дирекция ще бъде преименувана в дирекция „Контрол на дейността по задължителното здравно осигуряване“. Функциите относно анализа и оценката на здравната система се възлагат на дирекция „Методология на медицинските дейности и на денталните дейности“. Това става ясно от обнародвания в Държавен вестник Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса.

Дирекция „Лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни“ ще бъде преименувана в дирекция „Лекарствени продукти, медицински изделия, диетични храни и помощни средства“.

Дирекцията ще изготвя за съответната календарна година тримесечни анализи, прогнози и предложения за органите на управление на НЗОК по аспекти на потреблението на лекарствени продукти, медицински изделия, диетични храни за специални медицински цели; ще разработва и извършва оценка на механизми и модели за управление на разходите за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, заплащани от НЗОК; ще осъществява дейностите по своевременно изготвяне, договаряне и администриране на договорите за отстъпки на лекарствени продукти по реда на наредбата по чл. 45, ал. 9 от ЗЗО и ще осъществява дейности по изготвянето и администрирането на актове, свързани с лекарствени продукти, медицински изделия, високоспециализирани апарати/уреди за индивидуална употреба и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти, предназначени за лечение на ветерани, военноинвалиди и военнопострадали на основание Закона за ветераните от войните и Закона за военноинвалидите и военнопострадалите.

Причината е, че с изменението на Закона за здравното осигуряване НЗОК започва да заплаща помощните средства, приспособленията и съоръженията за хората с увреждания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.

„Тази нова функция изисква да се изготвят списъци на помощните средства, провеждане на процедури за определяне на стойността на заплащането на тези изделия. Предложението за тази дирекция с оглед синхронизация на функциите на дирекцията във връзка с нормативните изисквания е да бъде увеличена нейната щатна бройка от 34 на 40, а именно с 6 щатни бройки. Всъщност тези щатни бройки са за сметка на дирекцията по контрол. Тези 6 щатни бройки няма да ни стигнат да се справим. Аз предварително заявявам на Надзорния съвет, че с 6 щатни бройки няма да можем да извършваме това, което се извършва от няколко хиляди човека в Агенцията за социално подпомагане. Но така е записано в Закона, така ще го прилагаме“, заявява проф. Салчев по време на на заседанието на Надзорния съвет на НЗОК, проведено на 12 юли.

По думите му с Правилника се въвеждат функционални промени в дирекциите с оглед повишаване ефективността на административните процеси, качеството на предоставяните административни услуги и включване на допълнителни дейности, съобразно функционалната им компетентност.

Проф. Салчев подчертава, че сега са намерили допълнително 6 щатни бройки, за да бъдат изпратени в направление „помощни средства“. „По закон аз бих предложил, ако Надзорният съвет реши, със закона за бюджета да изискаме допълнително увеличение на щата на касата във връзка с това. Защото с 6 човека няма да можем да се справим категорично“, казва той и допълва, че помощните средства извън задължителното здравно осигуряване се финансират чрез трансфер от държавния бюджет.

„Само че ние ще бъдем администратори. В момента трансферът е следния: трансферът е към Министерство на здравеопазването, което ги трансферира към нас и ние ги трансферираме към АСП. Тъй като АСП в момента няма да прави това нещо, ще започнем ние да го правим с договорите с търговците, всички търгове и т.н.“, казва проф. Салчев.

В отговор на въпрос на члена на Надзорния съвет колко хора се занимават с това в АСП, проф. Салчев заявява: „Не искам да коментирам“.

„Одобрявам това решение на председателя. Мисля, че това е логично. Проф. Салчев да ни представи мотивиран анализ колко щатни бройки ще са необходими за администрирането на този процес“, казва д-р Иван Кокалов.

„Със Закона за бюджета на касата ще предложим нашите виждания, след като представим анализа колко са необходимите бройки“, казва проф. Салчев.

Източник:: zdrave.net

Добавете коментар