Информационно издание на Фондация "Теодора Захариева" - не само за пациентите, а и за тези,които искат да знаят |четвъртък, юли 9, 2020
Вие сте тук: Home » Моите права » Осигурена ли е операцията на шийна дискова херния по НЗОК?
  • Последвайте ни:!

Осигурена ли е операцията на шийна дискова херния по НЗОК? 

Осигурена ли е операцията на шийна дискова херния по НЗОК?

Касата заплаща извършването на гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции

Предстои ми операция на шийна дискова херния. Сумата, която се очаква да платя, е 3600 лв. и още 900 лв. за избор на екип, както и 300 лв. за ЯМР. Здравноосигурен съм. Въпросът ми е: при операции на шийна дискова херния какво точно покрива НЗОК и по коя клинична пътека?

Кирил Ясенов, гр. Велико Търново

НЗОК заплаща извършването на гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции (вкл. дискова херния) на здравноосигурени по клинична пътека (КП) №211 “Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции”.

Информираме ви, че НЗОК не заплаща скъпоструващите консумативи, необходими за провеждане на лечението по КП №211: шийни и лумбални интервертебрални кейджове, изкуствени дискове за артропластика и др. За тях е възможно да ви поискат заплащане.

По отношение на избора на екип изборът на допълнително поискани от пациента услуги, вкл. на лекар или екип от медицински специалисти, е регламентиран от министъра на здравеопазването със специална наредба, т.нар. Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ (приета с ПМС №119 от 22.05.2006 г., в сила от 01.04.2016 г.)

В документа е регламентирано, че по време на своя престой в лечебно заведение, сключило договор с НЗОК за оказване на болнична помощ, здравноосигурените имат право срещу заплащане да получат допълнително поискани услуги, сред които е и тази за избор на лекар или екип от медицински специалисти.

Допълнително поисканите услуги се заявяват писмено от пациента, който декларира, че е направил своя избор след представяне на ценоразписа на услугите. Изборът на екип не е задължителен, той е по желание на пациента.

По въпроса за заплащането на ЯМР не би трябвало да дължите пари за изследването.

Съгласно &47 от Договора от 27.12.2018 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицински дейности – 2018 г., чл. 285: (6) (Нова – ДВ, бр. 4 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.)

“При хоспитализации – планов прием, изпълнителите за извънболнична медицинска помощ издават само “Направление за хоспитализация/лечение по амбулаторни процедури” (бл. МЗ-НЗОК №7) и приемащите лечебни заведения не могат да изискват от тях да назначават допълнителни консултации и/или изследвания, изискуеми за изпълнение на клиничната пътека”.

Във въпроса ви не сте посочили точно за какво дължите цитираните 3600 лв.

Потребителската такса за болничен престой в лечебно заведение, сключило договор с НЗОК за изпълнение на определена клинична пътека, е в размер на 5.80 лв. – сума, определена с постановление на Министерския съвет – за всеки ден болнично лечение, но за не повече от 10 дни годишно, (освен ако не сте освободен от нея, съгласно чл.37 от Закона за здравното осигуряване и Националния рамков договор за 2018 г. – Приложение 11 – “Списък със заболяванията, при които здравноосигурените са освободени от потребителска такса”).

Източник: zdrave.to

Добавете коментар