Информационно издание на Фондация "Теодора Захариева" - не само за пациентите, а и за тези,които искат да знаят |вторник, март 9, 2021
Вие сте тук: Home » Моите права » Мога ли да сменя личния лекар, без промяна на адресната регистрация?
  • Последвайте ни:!

Мога ли да сменя личния лекар, без промяна на адресната регистрация? 

Рисковите пациенти - задължително с направлениеБаща ми получи инсулт и сега живее временно при мен в друга община, различна от постоянния му адрес, където се води на отчет в съответната служба “Социално подпомагане”. Какво да направя, за да сменя личния му лекар временно, без да му променям адресната регистрация?

Павел Хубенов, гр. Пловдив

Предвидена е възможност за смяна на личния лекар, в случай че здравноосигуреният пребивава продължително време в друго населено място и тя е чрез осъществяване на временен избор на общопрактикуващ лекар (ОПЛ) за този период.

Баща ви би могъл да направи временен избор на личен лекар за срок от 1 до 5 месеца. Временният избор на общопрактикуващ лекар не отменя вече направения постоянен избор на личен лекар. При изтичане на срока на временния избор извън здравния район, в който е осъществен постоянният избор, се възстановява автоматично последният постоянен избор на общопрактикуващ лекар.

Документите за баща ви, които трябва да се представят на новия общопрактикуващ лекар (ОПЛ), са: попълнена регистрационна форма за временен избор на ОПЛ и здравноосигурителна книжка, в която новоизбраният ОПЛ вписва трите си имена и датата на избора.

Във формулярите за избор на ОПЛ фигурира “настоящ адрес”. Като такъв адрес на осигурения се вписва адресът по местоживеене към момента на попълване на регистрационната форма.

Формулярът за временен избор на общопрактикуващ лекар, т.нар. “Регистрационна форма за временен избор на общопрактикуващ лекар”, може да изтеглите и разпечатате от сайта на НЗОК.

Източник: https://zdrave.to/

Добавете коментар