Информационно издание на Фондация "Теодора Захариева" - не само за пациентите, а и за тези,които искат да знаят |сряда, август 10, 2022
Вие сте тук: Home » Новини » Електронни рецептурни книжки предлагат личните лекари
  • Последвайте ни:!

Електронни рецептурни книжки предлагат личните лекари 

БЛС готов и на протести

Ако не ни чуят, това ще бъде крайната мярка, каза д-р Венцислав Грозев

От националното сдружение на общопрактикуващите лекари предлагат рецептурните книжки да се предписват изцяло електронно. Идеята им е отправена до здравния министър Николай Петров, до председателя на БЛС д-р Венцислав Грозев и до председателя на НЗОК д-р Глинка Комитов. Личните лекари уверяват, че Рецептурните книжки (РК) в досегашния им вид са изиграли своята роля.

„Предлагаме да се обмисли като преходна стъпка към изцяло електронно предписване на реимбурсирани медикаменти и др., РК да бъде заменена от един единствен документ, който съдържа информацията от втора вътрешна корица и първа страница на сегашната РК, т.е. доказва правото и основанието на пациента да му бъдат изпълнени в аптеката, предписаните от лекаря лекарства в рецептите“, пишат в съобщение от Общопрактикуващите лекари.

този случай трябва да се направят някои незначителни корекции по отношение следене на дати на изпълнение или предписване, смятат личните лекари. Готови сме при съгласие от ваша страна да обсъдим евентуални промени, които ще оптимизират работата ни, ще са от полза за пациентите и не изискват радикални промени.

Посочените в настоящото Указание правила са валидни от 01 юли 2017 г. До тази дата, а при „тримесечни рецепти“ – до изтичане на срока им, съществуващите към момента рецептурни книжки с повече от 16 разпечатки, или неприкрепени в самата книжка по указания начин разпечатки, могат да бъдат използвани от аптеките. С тях могат да се изпълнят вече издадените вече рецепти.

След изтичане на сроковете и изпълнение на условията, старите, прикрепени по друг начин разпечатки се премахват. Те се дават на пациента за съхранение при последващо посещение и се започва работа по новоуказания ред.

Преди седем години беше въведена т.н. тримесечна рецепта, както и възможността за автоматично по електронен път генериране на информацията, която до онзи момент се вписваше на ръка в рецептурните книжки. Това ставаше при всяко изписване на медикаменти, както и нейното разпечатване върху бял лист хартия-формат А4.

Възможността а разпечатване на съответната част от Рецептурната книжка предотврати нуждата от закупуване на няколко книжки.

Единственият атрибут, който осмисля съществуването на РК в момент,а са данните на лекаря, пациента и основанието за изписване на реимбурсираните медикаменти (кодове заболявания по МКБ). Останалата част от РК играе ролята на папка за пренасяне на данните в разпечатката при ежемесечното или на три месеца изписване на медикаментите, обясняват от сдружението.

В полза на искането си за електронно отпускане на лекарства, които се покриват от Касата, от Сдружението на общопрактикуващите лекари обясняват, че по този начин няма да се разходват пари и време за заверка на нови книжки – поне двукратно посещение при личния лекар и веднъж в РЗОК, а офиси на Регионалните здравни каси има само в някои населени места.

От Сдружението на общопрактикуващите лекари предлагат нов текст на Указание за работа с „РЕЦЕПТУРНА КНИЖКА НА ХРОНИЧНО БОЛНИЯ“:

При желание от страна на ОПЛ и технологична възможност, документирането от ОПЛ на предписаните по рецептурна книжка продукти в същата може да се извърши и чрез разпечатка от софтуера на ОПЛ. Разпечатаният/те документи трябва да са във формат (А4) до в една рецептурна книжка, идентичен и съдържащ оригиналните две страници (А5) на фабрично изработената рецептурна книжка и надеждно прикрепен/и към страница на РК.

Разпечатаните във формат А4 при изписване на реимбурсирани или напълно безплатни лекарства документи по т.1 трябва да бъдат прикрепвани последователно един над друг в хронологичен ред като най-отгоре е последно изготвеният.

Абсолютно задължително условие е прикрепянето на документа/разпечатката да не пречи на свободния достъп за преглед на втора първа вътрешна корица и страницата/те от РК, които съдържат данните на лекаря, пациента, МКБ кодовете на заболяванията-основание за предписване на медикаментите и др.

След достигане на максималния брой (16) разпечатки, същите се премахват и предоставят на пациента за съхранение.

Изпълнените с изписани „на ръка“ страници на РК не са основание за подмяната й с нова. Ползването й може да продължи чрез добавяне на разпечатки по указания ред.

При налично свободно място в разпечатката и необходимост от издаване на рецепта за медикамент/ти в различно от регулярното (например, медикамент по протокол) лекарят може да впише данните ръчно в разпечатката или да разпечата нова.

При подмяна на РК с нова, невалидната стара РК се унищожава или съхранява от пациента.

Източник: https://news.bg/

Добавете коментар