Достъп до обществена информация | Пациентски вестник
Информационно издание на Фондация "Теодора Захариева" - не само за пациентите, а и за тези,които искат да знаят |петък, февруари 3, 2023
Вие сте тук: Home » Права на пациента » Достъп до обществена информация
  • Последвайте ни:!

Достъп до обществена информация

За да подпомогне гражданите в процеса на търсене на информация и в изпълнение на Закона за достъп до обществена информация, НЗОК изработи Образец на Заявление за предоставяне на такива сведения.

Достъп до информацията се осигурява (или отказва), след като здравноосигуреният попълни Заявлението по образец и го подаде – лично или по пощенски път – в ЦУ на НЗОК, на адрес: 1407 София, ул. „Кричим” № 1, 1 ет., в „Обща канцелария”, или в районните здравноосигурителни каси по местоживеене. Подадените в РЗОК заявления се изпращат в ЦУ на НЗОК за разглеждане.   

   

http://www.nhif.bg/web/guest/24?p_p_id=101_INSTANCE_3BtY&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_101_INSTANCE_3BtY_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_3BtY_urlTitle=%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF-%D0%B4%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&_101_INSTANCE_3BtY_type=content&redirect=%2Fweb%2Fguest%2F24