Дентална помощ за задължително здравноосигурени лица

Дентална помощ за задължително здравноосигурени лицаПрава на пациента при получаване на дентални услуги

Задължително здравноосигурените лица могат да се лекуват по избор при всеки лекар по дентална медицина, подписал договор със здравната каса, без оглед на адресната регистрация.

При посещение при лекар по дентална медицина пациентът носи личната си здравноосигурителна книжка, в която лекарят по дентална медицина  вписва извършените дейности. При изчерпване на страниците в здравноосигурителната книжка се използва допълнителен лист-притурка към нея по образец, одобрен от Българския зъболекарски съюз (БЗС) и Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Осигурените лица получават този документ в районната здравноосигурителна каса (РЗОК).

Задължително здравноосигурените лица могат свободно да осъществяват или променят избора си на лекар по дентална медицина за всяка от договорените дейности за срока на действие на НРД.

Право на осигурените лица е да бъдат информирани за пакетите, обемите и стойностите на договорените дейности, преди да им бъдат предоставени  дентални услуги. В здравноосигурителната книжка на лицето се отбелязват данните на лекаря по дентална медицина, извършил дейността, както и неговият подпис и печат. Вписват се кодовете на дейността и на съответния зъб – по договора с НЗОК, както и датата на извършването.

При всяко посещение при зъболекаря пациентът заплаща потребителска такса в размер на 1% от минималната работна заплата. Не заплащат потребителска такса гражданите, които попадат в категориите на освободените от нея лица, както и лицата под 18-годишна възраст.

Вижте информационна брошура с разяснения, издадена от НЗОК

Информационна брошура за денталните дейности, които НЗОК заплаща напълно или частично, за деца и възрастни