Подкрепете ни!

Този сайт съществува за да е полезен на хората.

 

Ако мислите, че е така можете да подкрепите развитието му, като  направите дарение

Фондация Теодора Захариева

За сайт Пациентски вестник“

“ Общинска банка АД-

IBAN: BG14 SOMB 9130 1061 7687 01

BIC: SOMB BGSF

Благодарим на всички които ни подкрепят !