Информационно издание на Фондация "Теодора Захариева" - не само за пациентите, а и за тези,които искат да знаят |четвъртък, юли 2, 2020
Вие сте тук: Home » Анализи и коментари
  • Последвайте ни:!

Анализи и коментари

Тази страница ще съдържа материали,въпроси и обобщения от значение за това,което наричаме “ идентификация на проблемите “.Целта е мониторинг който има за цел от една страна събирането на достатъчно убедителни данни за състоянието,проблемите и възможностите за решаването им. От друга страна,процесът на провеждането да повиши възможностите за взаимодействия и за отстраняване на проблеми и лош потенциал.

Резултатите ,които се целят е комплекс от мерки по разрешаването на проблемите,което включва изготвяне на анализи, информационни кампании, изготвяне на общи виждания и предложения.