Какво включват безплатните профилактични прегледи за пенсионери? - Пациентски вестник
Информационно издание на Фондация "Теодора Захариева" - не само за пациентите, а и за тези,които искат да знаят |петък, април 26, 2019
Вие сте тук: Home » Моите права » Какво включват безплатните профилактични прегледи за пенсионери?
  • Последвайте ни:!

Какво включват безплатните профилактични прегледи за пенсионери? 

Лекуваш костите, лекуваш и сърцетоМоля да уточните на какви безплатни профилактични прегледи имам право и каква потребителска такса трябва да заплащам като пенсионер? Аз съм на 64 години, зравноосигурен.

Генчо Кръстев, гр. Пловдив

Като здравноосигурен подлежите на профилактичен преглед един път годишно при вашия личен лекар.

Всеки общопрактикуващ лекар поставя на общодостъпно място в кабинета си информация относно вида и честотата на профилактичните прегледи и изследвания, на които подлежат хората над 18-годишна възраст. В амбулаторията на личния лекар на място, достъпно за пациентите, е публикуван месечният график на личния лекар, който съдържа и часове за промотивна и профилактична дейност. Тъй като всички здравноосигурени хора освен права имат и задължения, редно е да уведомите вашия личен лекар кога ще е удобно да го посетите (това може да стане например при посещение в кабинета му през годината), за да ви включи в графика за провеждане на профилактичния преглед.

За всички здравноосигурени над 18-годишна възраст – жени и мъже, в профилактичния преглед са включени:

• анамнеза и подробен статус; изчисляване на индекс за телесна маса;

• изчисляване на психичен статус;

• изследване на острота на зрението (ориентировъчно, без определяне на диоптри);

• измерване на артериално налягане; електрокардиограма (ЕКГ);

• изследване на урина с тест-ленти в кабинет за:

– протеин

– глюкоза

– кетонни тела

– уробилиноген/билирубин

– pH.

Определя се и кръвната захар на гладно в лаборатория при наличие на риск по FINDRISK ≥ 12 т. Оценката за риск от развитие на захарен диабет се осъществява на всички хора над 18-годишна възраст по FINDRISK (Въпросник за риск от развитие на захарен диабет в следващите 10 години).

Останалите изследвания, включени в обема на профилактичния преглед, са в зависимост от възрастовата група, в която попадате.

Тъй като сте на 64-годишна възраст, ви информираме, че за мъже над 40-годишна възраст се извършват следните медико-диагностични изследвания:

1. Триглицериди

2.1. Общ холестерол и HDL-холестерол и оценка на CC риск по score системата за хора без сърдечносъдови заболявания, захарен диабет, хронична бъбречна недостатъчност (ХБН);

2.2. LDL-холестерол – за хора със сърдечносъдови заболявания, захарен диабет, ХБН, при които не се извършва оценка на СС риск и пациентът не е изследван в рамките на диспансерното наблюдение – веднъж на 5 години.

За мъжете от 46- до 65-годишна възраст се извършва изследване на пълна кръвна картина (ПКК) – веднъж на 5 години, а за мъжете над 50-годишна възраст – туморен маркер PSA – веднъж на 2 години.

За мъже над 65-годишна възраст – ежегодно за календарна година – ПКК; триглицериди – един път на 5 години. Също един път на 5 години: общ холестерол и HDL – за хора без сърдечносъдови заболявания, захарен диабет, ХБН, а за хора със сърдечносъдови заболявания, захарен диабет, ХБН – изследване на LDL-холестерол.

Уточняваме, че по преценка на личния лекар може да не се провеждат повторни изследвания на ПКК и урина, ако те са направени през предходните 3 месеца. (ПКК е кръвна картина, състояща се от поне осем от посочените показатели или повече: хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, тромбоцити, MCV, MCH, MCHC).

Изследването на общ холестерол, триглицериди, кръвна захар, ЕКГ, мамография, HDL-холестерол, LDL- холестерол, PSA в рамките на предходните 12 месеца, направено по друг повод, не се провежда повторно по време на профилактичния преглед.

С цел профилактика на социалнозначими и приоритетни за страната заболявания при провеждането на профилактичен преглед на хора над 18-годишна възраст общопрактикуващият лекар формира и групи от хора с рискови фактори за развитие на заболяване. Тези групи хора подлежат на определени дейности, за които личният лекар ще ви информира.

По втория въпрос уточняваме, че само хората, които са упражнили правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст, заплащат за всяко посещение при лекар, при стоматолог или на лечебното заведение сума в размер 1,00 лв. (съгласно Постановление №312 от 27 декември 2013 г. за изменение и допълнение на Постановление №193 на Министерския съвет от 2012 г. за определяне размера на сумите, заплащани от здравноосигурените за посещение при лекар, специалист по дентална медицина и за болнично лечение (обнародвано, ДВ, бр. 68 от 2012 г.; изменено, бр. 75 от 2012 г.).

Източник: https://zdrave.to/

Добавете коментар