Кой трябва да ми издаде болничен за гледане на роднина вкъщи? | Пациентски вестник
Информационно издание на Фондация "Теодора Захариева" - не само за пациентите, а и за тези,които искат да знаят |петък, декември 6, 2019
Вие сте тук: Home » Моите права » Кой трябва да ми издаде болничен за гледане на роднина вкъщи?
  • Последвайте ни:!

Кой трябва да ми издаде болничен за гледане на роднина вкъщи? 

Рисковите пациенти - задължително с направлениеНаскоро баща ми беше опериран за отстраняване на тумор на дебелото черво. Живее сам и ще има нужда от помощ и грижи след изписването му от болницата. Кой личен лекар трябва да ми издаде болничен лист за гледане на болен човек вкъщи – моят или на баща ми?

Гергана Крумова, гр. Пловдив

Въпросите, свързани с условията и реда за издаване на болнични листове, не са от компетенциите на Националната здравноосигурителна каса. Подобни запитвания, както и тези, свързани с евентуалното изплащане на обезщетения при издаването на болнични листове, са в правомощията на Националния осигурителен институт (НОИ) и на регионалните здравни инспекции (РЗИ) към Министерството на здравеопазването. Това са институциите, които организират и ръководят медицинската експертиза.

В случая можем да цитираме единствено това, което е записано в Наредбата за медицинската експертиза –  Издаване на болничен лист за гледане на болен член от семейството:

Чл. 38 (1) Болничен лист за гледане на болен член от семейството в дома, както и за гледане на болно дете, настанено при близки, роднини или приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето (ЗЗД), се издава:

1. от лекуващия лекар – еднолично до 14 дни непрекъснато за едно или повече заболявания;

2. от ЛКК – до 30 дни наведнъж, но за не повече от 6 месеца, а след 6-ия месец – след решение на ТЕЛК.

(2) Болничните листове по ал. 1 се издават от лечебните заведения, в които се осъществяват лечението и наблюдението на болния.

Съгласно §1, т. 1 от Допълнителната разпоредба на Наредбата за медицинската експертиза – лекуващ лекар е този, който в момента е установил заболяването и е поел наблюдението и лечението на болния в амбулаторни, домашни или болнични условия.

Източник: https://zdrave.to/

Добавете коментар