Ваксини и имунизации | Пациентски вестник
Информационно издание на Фондация "Теодора Захариева" - не само за пациентите, а и за тези,които искат да знаят |събота, септември 23, 2023
Вие сте тук: Home » Актуални теми » Ваксини и имунизации
  • Последвайте ни:!

Ваксини и имунизации 

Асен ГеоргиевЕдно от новите неща  за 2017 г. е включването на още една от препоръчителните ваксини за заплащане от Министерство на здравеопазването чрез НЗОК . Тя е за познатите  ротавирусни инфекции  и по –точно гастроентеритите, сравнително често срещани при малките деца и често протичащи с усложнения . Именно за тях / и то скоро след раждането им /са предвидени 2 разрешени ваксини с приблизително еднакъв ефект , на различни производители.

Развитие : С Решение № 8 на Министерския съвет от 08.януари 2017 г. е приета Национална програма за контрол и лечение на ротавирусните ентерити в Република България 2017-2021 г . Към него има   Работна програма и Финансов разчет в който за 2017 г. са предвидени 1 180 000 лв . На тази база НЗОК публикува на  06.02.2017 Указания относно реда на предписване отчитане и заплащане на тези ваксини и на 27.02.2017 г- Националното сдружение публикува становище за частична корекция на указанията. Така в близко време , след договарянето на отстъпки и сключването на договори , личните лекари могат да правят тези безплатни имунизации . И двете ваксини са с перорално приложение – не се  инжектират.

Наблюдение : За разлика от други ваксини дори по препоръчителните/например за папилома вируса / около които се развива обширна,понякога ожесточена дискусия, по приложението на тези,сравнително нови поне до момента не се открояват изявени врагове.Препоръката е на база становището на НЦЗПБ и медицинските дружества, като е достатъчно обоснована и със световния опит. Допълнителна информация можете да намерите на сайтовете на МС, НЗОК, НСОБПЛ и тази на ИАЛ за  Кратките характеристики на на “Ротарикс” и “Рота Тек” , както и на нашата страница “Лекарства”.   Без да вземаме отношение и да даваме препоръки, тук поместваме кратка извадка по съответните документи :

Информация за Национална програма за контрол и лечение на ротавирусните гастроентерити в Република България 2017-2021 г.

Цел 

  • Чрез специфична профилактика да се постигне намаляване на общата заболяемост от ротавирусни гастроентерити, включително и на тежките му форми, налагащи хоспитализация;
  • Намаляване броя на заболелите и броя на амбулаторни прегледи с остър гастроентерит;
  • Намаляване хоспитализациите във връзка с ротавирусните гастроентерити.

Целева група

  • Ваксината срещу ротавирусни инфекции е препоръчителна
  • Подлежащи за имунизация по програмата са всички деца от 6 седмична възраст до горна възраст, съгласно кратката характеристика на прилаганата ваксина

Профилактика

  • Към май 2016 година 81 държави по света са въвели имунизационна програма срещу ротавирусни инфекции;
  • В страните с национални програми за ваксинация срещу ротавирусни гастроентерити е доказано значително намаляване броя на ротавирусните гастроентерити;
  • В допълнение е отчетено и значително намаляване тежестта на заболяването при по-големите деца и възрастни в годините след въвеждане на ваксинацията.

Ротавирусните гастроентерити

∙       Острите диарийни заболявания в кърмаческата и ранната детска възраст са едно от най-големите предизвикателствата пред системите на обществено здравеопазване в света

∙       Почти всяко дете преди да е навършило 3-5 години е заразено с ротавируси (РВ), което обяснява, че те са основен етиологичен причинител на тежки форми на диария с обезводняване в целия свят

∙       Продължителността на периода, през който пациентите с РГЕ са заразни е значителна – обикновено 5 до 7 дни, колкото трае клиничната изява на заболяването

∙       Безсимптомните вирусоносители – 30 до 40% от контактните по-големи деца и възрастните, представляват резервоар за инфекцията при хората. Те поддържат ендемичното разпространение на РВ в периода между сезонните взривове на клинично изявения РГЕ сред кърмачетата и децата в ранна възраст

∙       Резултатите от целенасочени изследвания у нас, извършени от пет Университетски болници и Националната лаборатория по ентеровируси на НЦЗПБ, показват, че РГЕ  представлява сериозен здравен проблем за децата в ранна възраст. Проучване, обхващащо 4 644 деца, хоспитализирани с остър гастроентерит в 18 региона на страната през периода 2005-2009 г., установява ротавирусна етиология при 34,5% ( 26,6% – 44%) от случаите

Резултати след въвеждането на ротавирусни имунизационни програми в Европа

∙       Ротавирусната ваксинация е въведена в Белгия през 2006 година. Проучване показва, че ротавирусната инфекция при деца под 5 години значително намалява – от средно 881 случая преди въвеждането на ваксината до 368 през първата година след ваксинацията, а след втората  до 199 (Reduction in Pediatric Rotavirus-related Hospitalizations After Universal Rotavirus Vaccination in Belgium M.Raes, D.Strens, A.Vergison, M.Verghote, B.Standaert)

∙       Данните от Public Health England – регистъра за обществено здраве показват, че рота-вирусните инфекции в Англия са спаднали с 84% след въвеждане на ваксинацията за бебета през 2013. Регистрираните случаи са намалели от средно 14,510 на година през десетилетието преди да бъде въведена ваксината на едва 2,287 между юли 2015 и юни 2016 г. (https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/535301/Norovirus_update_2016_weeks_22_25.pdf)

∙       В Австралия хоспитализациите заради ротавирусен гастроентерит са спаднали със 75% след въвеждане на имунизационна програма. Най-голям ефект се наблюдава при децата под 12 месечна възраст (93%), но дори при по-големи деца, неподлежащи на ваксинация ефектът е налице, което се дължи най-вече на колективния имунитет (Decline in rotavirus hospitalisations following introduction of Australia’s national rotavirus immunisation programmejpc_1953 266..270 K.Macartney, M.Porwal, D.Dalton, T.Cripps, T.Maldigri,D.Isaacs,A.Kesson).

Добавете коментар