Информационно издание на Фондация "Теодора Захариева" - не само за пациентите, а и за тези,които искат да знаят |неделя, септември 25, 2022
Вие сте тук: Home » Новини » НЗОК: Бюджетът за болниците за декември е изчислен спрямо нормативната уредба
  • Последвайте ни:!

НЗОК: Бюджетът за болниците за декември е изчислен спрямо нормативната уредба 

НЗОКНЗОК излезе с отговор на съобщението на ЦЗПЗ, че бюджетът за лечебните заведения за този месец е съкратен с 15%. Текстът гласи следното:

Във връзка с твърдения, че бюджетите на болниците за месец декември 2016 г. са намалени с 15% спрямо предишните месеци, Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) информира:

Според Закона за бюджета на НЗОК (ЗБНЗОК) дейността, извършена от болниците през месец декември, се заплаща през месец януари със средства, заложени в ЗБНЗОК за следващата година (т.е. дейността за м. декември 2016 г. трябва да се заплати със средства от ЗБНЗОК за 2017 г.)

На основание чл.4 от ЗБНЗОК Надзорният съвет на НЗОК (НС на НЗОК) следва да определи реда и условията за разпределение на средствата, предназначени за болниците по РЗОК.

В изпълнение на ЗБНЗОК дирекция „Бюджет и финансови параметри“ подготви нови „Правила за условията и реда за прилагане на чл. 4, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2017 г.“, които бяха разгледани и приети от НС на НЗОК.

В чл. 6. от Правилата е залегнал принципът определянето на месечните стойности за дейностите на болниците за месец декември 2016 г. да се извърши на база изчислената средномесечна стойност на заплатената им дейност за месеците септември, октомври и ноември 2016 г. Спазвайки този принцип, НС на НЗОК е утвърдил месечните стойности на болниците.

Определените за декември месечни стойности са 2,5% по-малко спрямо утвърдените за ноември, което опровергава твърденията, че намалението на бюджетите на болниците е 15 %. Към 27 декември 2016 г. отчетената дейност от болниците в информационната система на НЗОК е с 3 милиона по-малко спрямо същия период за м. ноември 2016 г.

Освен това от анализ на НЗОК е установено, че през месец септември в отчетената и заплатена дейност на лечебните заведения в национален мащаб има спад с около 6%, което се е отразило на средномесечното изчисление на средствата на болниците.

Източник:http://medicalnews.bg/blog/2016/12/29/%d0%9d%d0%97%d0%9e%d0%9a-%d0%91%d1%8e%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d1%82%d1%8a%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d0%b5%d0%bc%d0%b2%d1%80/

Добавете коментар