Аптекарската мафия предлага да отпадне ограничението пациентите да не доплащат повече от 60 на сто върху стойността на лекарството | Пациентски вестник
Информационно издание на Фондация "Теодора Захариева" - не само за пациентите, а и за тези,които искат да знаят |сряда, март 22, 2023
Вие сте тук: Home » Новини » Аптекарската мафия предлага да отпадне ограничението пациентите да не доплащат повече от 60 на сто върху стойността на лекарството
  • Последвайте ни:!

Аптекарската мафия предлага да отпадне ограничението пациентите да не доплащат повече от 60 на сто върху стойността на лекарството 

Аптекарската мафия предлага да отпадне ограничението пациентите да не доплащат повече от 60 на сто върху стойността на лекарството

Аптекарската мафия предлага да отпадне ограничението пациентите да не доплащат повече от 60 на сто върху стойността на лекарството Още една реформа на министър Петър Москов оттече в канала. След като съдът отмени пръстовите отпечатъци за постъпване в болница и след като министърът се сдоби с обвинения заради вноса на ваксини на път е да бъде отменена още една важна реформа, широко анонсирана от Москов като борба с бялата мафия и фармацевтичните гиганти. Министърът на здравеопазването е публикувал за обществено обсъждане проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти

С проекта се предлага отмяна на правилото, по силата на което за лекарствените продукти, включени в Позитивния лекарствен списък по чл. 262, ал. 6, т. 1 Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, не може да се начислява доплащане от пациента, по-високо от 60 на сто върху стойността на опаковка, изчислена на база референтна стойност на лекарствения продукт, който е с най-ниската стойност за дефинирана дневна доза /терапевтичен курс, определена по реда на раздел ІІІ от глава шеста от наредбата при отпускането им в аптека.

Това правило беше въведено през ноември 2015 г. с допълнение на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти. Там с нова алинея 5 в чл. 5 Министерският съвет задължава фармацевтите да не остойностяват по реда на чл. 31 от Наредба № 4, лекарствени продукти, чиято цена, определена по реда на на чл. 8 надвишава стойността по чл 45 от НУПРРРЦЛП /до която НЗОК заплаща / с повече от 60 %.

В доклада, подписан от министър Москов се посочват следните аргументи:

„Министерството на здравеопазването има волята да въвежда реално в практиката работещи механизми, поради, което влизането в сила на разпоредбата беше отложено с цел извършване на допълнителен анализ. Анализът показа, че голяма част от сега съществуващите лекарствени продукти на българския пазар няма да могат да отговорят на изискванията и ще бъдат изтеглени от него. Това от своя страна може да доведе до компрометиране на започналото лечение или до неговото преустановяване. Не е възможно да се извърши количествено измерване в левове, доколкото се касае за големи групи продукти, с изключително голяма динамика на включване и изключване на продукти от тези групи и динамична промяна на цените им. Тези фактори допълнително се комплицират в резултат на това, че конкретната терапия за конкретния пациент може да бъде във всеки един момент променена от медицинския специалист, което от своя страна прави невъзможно адекватно количествено прогнозиране. Следва да се отбележи и че към настоящия момент има висящо дело пред Върховния административен съд (ВАС), предмет на което е оспорване на предложената за отмяна разпоредба. Отмяната на правилото на чл. 5, ал. 5 е необходимо с оглед запазване на многообразието от лекарствени продукти на българския пазар, съответно широк кръг на избор на лечение от страна както на лекуващия лекар, така и на пациента. Допълнително положително въздействие ще се реализира и по отношение на запазване на основните принципи на свободна конкуренция между стопанските субекти.“

Припомняме, че през месец април 2016 г. в подкрепа на фармацевтичните фирми и бялата мафия се произнесе и КЗК. Комисията поиска отмяна на тази тази алинея е поради факта, че според КЗК тя ограничава конкуренцията в няколко аспекта:

От комисията твърдят, че Наредбата ограничава ценовата конкуренция, като създава ненужен аспект на регулирането на цените на лекарствените продукти в допълнение на вече предприетите мерки, имащи за цел да ограничат публичните средства, които НЗОК заплаща за лекарствени продукти и, от друга страна, да предпазят потребителите от заплащане на необосновано високи цени за лекарства. Освен това, разпоредбата ограничава възможността на някои участници на пазара да предлагат лекарствените си продукти, което би могло да доведе до оттегляне на медикаменти не само от реимбурсния, но така също и от пазара на свободна продажба. „По този начин чл. 5, ал. 5 ограничава конкуренцията и като ограничава способността на потребителите да решават от кого да купуват“, твърдят от КЗК. Според тях конкуренцията би била ограничена и от постоянната правна несигурност, която би създала разпоредбата относно това, дали даден лекарствен продукт отговаря на изискванията за продажба на лекарства, частично заплащани от НЗОК.

Източник:http://komentator.bg/aptekarskata-mafiya-predlaga-da-otpadne-ogranichenieto-patsientite-da-ne-doplashtat-poveche-ot-60-na-sto-varhu-stojnostta-na-opakovka/

Добавете коментар