Информационно издание на Фондация "Теодора Захариева" - не само за пациентите, а и за тези,които искат да знаят |вторник, октомври 19, 2021
Вие сте тук: Home » Новини » Единственият ПЕТ-скенер в Южна България работи в „Уни Хоспитал“ без листа на чакащите
  • Последвайте ни:!

Единственият ПЕТ-скенер в Южна България работи в „Уни Хоспитал“ без листа на чакащите 

Единственият ПЕТ-скенер в Южна България работи в „Уни Хоспитал" без листа на чакащитеВ „Уни Хоспитал“ Панагюрище работи последно поколение хибриден скенер за позитронно-емисионна и компютърна томография – ПЕТ-КТ, за молекулярна образна диагностика на злокачествени тумори. Апаратът е оборудван с най-чувствителния в света детектор за ПЕТ, както и с ултра бърз многосрезов керамичен детектор за КТ. Това позволява да се постигне изключително високо качество и прецизност на диагностичния процес. Същевременно се намалява лъчевото натоварване на пациента, с което се осигурява по-безопасно и комфортно обслужване на пациента.

ПЕТ-скенерът в Панагюрище е единственият за Южна България и пациентите могат да се възползват от неговите възможности без листа на чакащите.

Уникалната за България лазерна система за прецизно позициониране е идентична с тази, която се използва за планиране на лъчелечението на онкоболните.

В супермодерния Център за комплексно онкологично обслужване са разкрити отделения по нуклеарна медицина, медицинска онкология и лъчелечение. Двата мултимодални линейни ускорителя последно поколение TrueBeam STX единият, от които с абгрейд за радиохирургия (Edge) и приставка Calypso са най-модерните в България. Девизът на „Уни Хоспитал“ – Всичко за здравето под един покрив, е подплатен както с високотехнологичните апаратури, така и с големия брой компетентни медицински специалисти.

На снимката:
ПЕТ-скенерът в МБАЛ „Уни Хоспитал“ Панагюрище постига изключително високо качество и прецизност на диагностичния процес.

Източник:http://www.cross.bg/hospital-bulgariya-yni-1524384.html#.WBjOZsmY85Q

Добавете коментар